20170917 ART01 04

          เผยผลสำรวจชาวนิวเซาท์เวลส์ร้อยละ 64 สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินประสิทธิภาพสูงและปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ หรือ HELE: high-efficiency, low emissions ด้าน พรรคเนชั่นแนล ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เดินหน้าสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมถ่านหินและเรียกร้องให้หยุดการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน

          ผลสำรวจของสำนัก Crosby Textor ซึ่งสอบถามความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างชาวเมืองนิวเซาท์เวลส์กว่า 1,000 คน ระบุว่า ร้อยละ 64 สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่ และผลสำรวจยังระบุด้วยว่า ในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาล (พรรคลิเบอรัลกับพรรคเนชั่นแนล) มีผู้เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินร้อยละ 81 และในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคแรงงาน มีผู้เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินร้อยละ 57 โดยมีเงื่อนไขว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 20170917 ART01 01

          นาย Stephen Galilee ผู้บริหารสภาเหมืองแร่แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์

 

        นาย Stephen Galilee ผู้บริหารสภาเหมืองแร่แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ กล่าวถึงผลสำรวจครั้งนี้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของชาวเมืองนิวเซาท์เวลส์ต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินประสิทธิภาพสูง “นับตั้งแต่การปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินครั้งล่าสุดในรัฐวิคตอเรียและออสเตรเลียใต้ เราเผชิญปัญหาการขาดแคลนพลังงานและค่าไฟที่ปรับสูงขึ้น และปัญหานี้จะยิ่งทวีความรุนแรง หากโรงไฟฟ้าถ่านหิน Liddell ต้องปิดในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยที่ไม่มีกำลังผลิตโรงไฟฟ้าใหม่มาแทนที่”

          ขณะเดียวกัน ที่ประชุมของพรรคเนชั่นแนลในแคนเบอร์รา เมืองหลวงของออสเตรเลีย มีมติเรียกร้องให้มีการหยุดจ่ายเงินอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน พร้อมกับสนับสนุนการพัฒนาภาคพลังงานถ่านหิน และให้รัฐบาลกลางจัดการกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่ตั้งใจขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินขั้นเด็ดขาดด้วย

         มติของพรรคเนชั่นแนล ได้รับการสนุบสนันจากสมาชิกพรรคชาติในรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลียใต้ และกลุ่ม Young Nationals ที่ต้องการให้รัฐบาลกลางหามาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของออสเตรเลียมีความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีค่าไฟฟ้าที่ทุกคนมีกำลังจ่ายได้

         ทั้งนี้ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินประสิทธิภาพสูง HELE ต้องใช้เงินลงทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์ โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีอัลตรา-ซูเปอร์คริติคัล มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 40-78 ดอลลาร์ ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ถูกกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซและแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุน 69-115 ดอลลาร์ และ 90-171 ดอลลาร์ ตามลำดับ ในการผลิตไฟฟ้าปริมาณ 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมงเท่ากัน

20170917 ART01 02

        ตารางเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงต่างๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์เทียบกับรัฐอื่น ในปี 2557 และ 2558 เป็นสัดส่วนของถ่านหินถึงร้อยละ 88
http://greenmarkets.com.au/resources/review-of-the-nem-2015

 

          นาย Stephen Galilee กล่าวด้วยว่า เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและเหมืองแร่แสดงความกังวลกับประเด็นค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และความเสี่ยงการขาดแคลนไฟฟ้าในอนาคต แม้หลายคนจะสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น แต่อีกหลายคนเช่นกันที่กังวลกับการดำเนินธุรกิจ ในเงื่อนไขที่ต้องพึ่งพาพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่ไม่มีความแน่นอน

          ผู้บริหารสภาเหมืองแร่แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เชื่อว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินประสิทธิภาพสูง HELE จะช่วยรัฐนิวเซาท์เวลส์ไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับ และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งน้อยกว่าปริมาณการปล่อยของโรงไฟฟ้า Liddell ในปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 25

 

        แปลและเรียบเรียง สุภร เหลืองกำจร

        ที่มา :  Malcolm Turnbull’s home state of NSW backs clean coal plant

                  Strong support for coal-fired power in NSW