20170921 ART01 04

คำต่อคำ นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ชี้แจงกลุ่มแกนนำที่ยื่นหนังสือขอให้ยกเลิก EHIA โรงไฟฟ้าเทพา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

เรื่องการยื่นหนังสือ

         รองเลขา สผ. : เราจะทำตามระเบียบระบบของราชการ เช่น ท่านมายื่นให้เราวันนี้ เราจะมีการลงรับตามระเบียบสารบัญ ดังนั้น เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารราชการตั้งแต่บัดนี้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านทั้งหมดมันเป็นความรับผิดชอบ ท่านเสนอผมรับ ผมสนอง เพราะเป็นหน่วยราชการต้องรับทั้งหมดนั่นคือประเด็นที่หนึ่ง เดี๋ยวเราต้องเอาสำเนาให้ท่านเพราะสำเนาต้องตรงกัน

20170921 ART01 01

การขอเอกสารทั้งหมด 

         รองเลขา สผ. : ทีนี้พี่ขอเอกสารทั้งหมด ส่วนรายงานการประชุมให้ได้หมดเลย ในรายงานประชุม จะมีมติของการพิจารณารายงานทั้งหมด ให้ได้เนื่องจากเป็น พรบ. ข้อมูลสื่อสารให้ได้ตามข้อมูลข่าวสาร ในรายงานการะประชุมจะบอกว่า รายงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณานำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจว่า สผ.ไม่ได้เป็นผู้เห็นชอบ สผ.เป็นฝ่ายเลขาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง 6 ครั้ง จนกระทั่งได้รายงานฉบับสมบูรณ์

การเชิญกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมประชุม

         รองเลขา สผ. : แต่ละครั้งเราเชิญท่านทุกครั้งตามที่ท่านเรียกร้องเพื่อให้มาเข้าร่วมประชุม ล่าสุดท่านก็ไม่สะดวกที่จะมาเข้าร่วมประชุม เวทีอย่างนั้นเป็นเวทีที่นั่งคุยกันมันจะเหมือนเมื่อวาน เป็นเวทีที่ท่านมาซักไซร้ไร่เรียงในทุกประเด็น แล้วกรรมการจะตอบคำถามทุกประเด็นเป็นรายเรื่อง ชีวภาพ กายภาพ ถ่านหิน หากท่านสงสัยถามได้หมดเลย เมื่อวานนั้นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง เพราะความจริงเขารู้ไม่จริงทั้งหมดและเวลามันสั้น พอพิจารณาบางครั้งวันเดียวไม่จบพิจารณาสองวันต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเป็นรายละเอียดทั้งหมด

20170921 ART01 03

การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

         รองเลขา สผ. : ที่คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศและระดับนานาชาติ อาจารย์แต่ละท่าน ท่านไปตรวจดูได้เลยว่าการเห็นชอบแต่ละครั้งมาตราฐานยุโรป มาตราฐาน EU เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้ และมาตราการป้องกันแก้ไขทางโครงการใส่มาตรการป้องการแก้ไข มาตราการติดตาม มาตราการชดเชยเยอะมาก เยอะมากจนกระทั่งเรากลัว กลัวจะเป็นต้นแบบกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ แล้วภาระจะตกถึงพวกท่าน เพราะมันเป็นต้นทุนทั้งหมด แต่ถ้าเป็นความต้องการในการป้องกันผลกระทบ เพราะห่วงกังวลกลัวที่จะมีผลกระทบใส่เต็มที่ กรรมการทุกคนเต็มที่

20170921 ART01 05

การขอรายงานฉบับสมบูรณ์

         รองเลขา สผ. : เรื่องประเด็นที่สองที่เราจะให้ เรื่องสมบูรณ์เราจะให้ทั้งหมด แต่ตอนนี้การไฟฟ้ายังไม่ส่งมาให้เรา และในขณะเดียวกัน ถ้าเล่มนี้มาส่งให้ท่านแล้ว เล่มนี้จะส่งไปยังคณะกรรมการ กอสส. จะช่วยตรวจดูอีกครั้ง ก่อนเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และไป ครม. นี่คือการตรวจสอบการทำงานตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิมซึ่งยังมีผลอยู่ คือ ต้องให้ช่วยกันทำงาน

การพิจารณาเร่งรีบหรือไม่

         รองเลขา สผ. : ทีนี้เรื่องที่เค้าห่วงกังวลว่า เราเร่งรีบในการพิจารณาหรือไม่ ถ้าท่านมาดูการทำงานของพวกเรา จะรู้ว่าเราละเอียดทุกเม็ด พวกเราอ่านทุกบรรทัด ผิดตรงไหนเราแก้ ปัจจุบันเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ยังไม่เรียบร้อยเพราะเราแก้ คำผิด คำถูก เครื่องหมายวรรคตอน เพราะฉะนั้นเล่มรายงานที่ออกไปสู่สาธารณะมันเป็นเอกสารศาล พร้อมที่จะเอาเอกสารมาเป็นพยานแล้วฟ้องกัน มันต้องมีคนรับผิดชอบถ้าเอกสารนี้ไม่ถูก คนทำรายงานต้องรับผิดชอบ เพราะกรรมการเป็นผู้พิจารณารายงาน ท่านจะถามประเด็นอะไรอีกไหมครับ? เดียวผมตอบคำถามท่านให้หมดก่อน

20170921 ART01 02