“เท่ได้โดยไม่ต้องรีด” ประโยคนี้คงถูกใจหลายๆคน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการรีดผ้าให้เรียบ ไม่ใช่งานง่ายๆ ต้องใช้ทั้งเวลา ความอดทน และ เงินค่าไฟฟ้า ที่ยิ่งรีดนานก็ยิ่งต้องจ่ายมาก ล่าสุด กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ผุดไอเดีย สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าที่ไม่ต้องรีดได้อย่างมีสไตล์ ให้สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้กับเสื้อผ้าที่ซักแล้วยังมีความเรียบโดยที่ไม่ต้องรีด โดยได้มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง กฟผ. กับผู้ประกอบการในการจัดทำ “เสื้อเบอร์ 5” ซึ่งต้องผลิตจากผ้าที่ซักแล้วยังเรียบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยที่ไม่ต้องรีด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเสื้อ ทั้งจากโรงงานผลิตเสื้อและบริษัทต่าง ๆ รวมจำนวน 22 ราย ในการปรับปรุงเนื้อผ้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการรีด และจะติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในปี 2561

20170925 ART01 01

ใส่เสื้อที่ไม่ต้องรีดวันละตัว ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า

         จากการศึกษา การรีดเสื้อ 1 ตัว จะใช้พลังงานไฟฟ้า 0.083 kWh (หน่วย) หรือคิดง่ายๆคือ ใช้ไฟฟ้าเกือบๆ 1 หน่วยไฟฟ้าต่อการรีดผ้า 10 ตัว ถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดวันละ 1 ตัว เวลา 1 ปี (356 วัน) เราจะประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 30 หน่วยต่อปี (0.083 หน่วย x 365 วัน = 30.29 หน่วย) ปัจจุบันค่าไฟฟ้าประมาณหน่วยละ 3.96 บาท เท่ากับเราสามารถประหยัดเงินในประเป๋าประมาณ ปีละ 120 บาทต่อคน จากการไม่ต้องรีดผ้าวันละ 1 ตัวเท่านั้น

ตั้งเป้าผลิตเสื้อเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน 1 ล้าน 7 แสนตัว ลดการใช้ไฟฟ้า 7 ล้านหน่วยต่อปี

         นอกจากการประกวดออกแบบเสื้อยับแล้ว ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง กฟผ. กับผู้ประกอบการในการจัดทำ “เสื้อเบอร์ 5” ซึ่งต้องผลิตจากผ้าที่ซักแล้วยังเรียบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยที่ไม่ต้องรีด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเสื้อ ทั้งจากโรงงานผลิตเสื้อและบริษัทต่าง ๆ รวมจำนวน 22 ราย ในการปรับปรุงเนื้อผ้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการรีด และจะติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในปี 2561

20170925 ART01 05

          โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตเสื้อเบอร์ 5 ออกมาจำหน่ายได้ปีละ 1 ล้าน 7 แสนตัว เฉลี่ยการใช้งานสวมใส่ตัวละ 50 ครั้งต่อปี จะสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7.06 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 27.94 ล้านบาท ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3,679.18 ตันต่อปี

การประกวดออกแบบเสื้อยับ

         นอกจากการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้กับเสื้อผ้าที่เรียบโดยไม่ต้องรีด ช่วยประหยัดพลังงานแล้ว กฟผ. ยังได้เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบเสื้อยับ ด้วยแนวคิด “ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร และได้ประกาศผลผู้ชนะไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ชนะคือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จากผลงาน “Nature is Calling”

20170925 ART01 04

         เสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 นอกจากจะเรียบได้โดยที่ไม่ต้องรีดแล้ว ยังเป็นผ้าที่ผ่านมาตรฐาน CoolMode ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี เหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย ต้นปี 2561 เราจะได้เห็นเสื้อผ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กันอย่างแน่นอน ซึ่งมั่นใจได้ว่าสวมใส่สบาย แถมยังประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน รวมถึงประหยัดเงินค่าไฟในกระเป๋าอีกด้วย

20170925 ART01 06

20170925 ART01 07

20170925 ART01 02

20170925 ART01 03