20171004 ART01 01

         เมื่อบาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรีสอร์ทที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด ย่อมทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น การเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และคนท้องถิ่นอย่างเพียงพอจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และหนึ่งในแหล่งพลังงานหลักที่สนองความต้องการของคนในเกาะและการท่องเที่ยวของบาหลี คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang ที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าในปี 2558

20171004 ART01 02

         เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิต ด้วยหาดทรายที่สวยงาม แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ที่เขียวชะอุ่ม จึงได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนหย่อนใจและผู้รักการผจญภัย จน TripAdvisor เว็บไซท์ท่องเที่ยวระดับโลกยกบาหลีให้เป็นจุดหมายปลายทางลำดับแรกของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2560 แซงหน้าเมืองท่องเที่ยวอย่าง ลอนดอน ปารีส และโรม

20171004 ART01 03

20171004 ART01 08

บรรยากาศของแสงสียามค่ำคืน อีกมนเสนห์ของเกาะบาหลีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน

20171004 ART01 04

ฝูงปลาโลมาที่ขึ้นมาทักทายนักท่องเที่ยวในยามเช้าที่หาด Lovina หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะบาหลี

https://www.linkedin.com/pulse/beautiful-tourism-investment-north-bali-indonesia-achmad-zahrul

         ก่อนที่บาหลีจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือน จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในปัจจุบัน เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา บาหลีเคยขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ต้องพึ่งพาไฟฟ้าที่ส่งมาจากเกาะชวาเป็นหลัก ไฟฟ้าที่ดับบ่อยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและการลงทุนบนเกาะบาหลีอย่างยิ่ง รัฐบาลท้องถิ่นจึงมุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้า และสร้างโรงไฟฟ้าบนเกาะเพิ่มขึ้น

20171004 ART01 05

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang

https://www.linkedin.com/pulse/beautiful-tourism-investment-north-bali-indonesia-achmad-zahrul

         หนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนา เพื่อรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang ในอำเภอ Buleleng Regency ทางตอนเหนือของเกาะ กำลังผลิต 380 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในปี 2558 หลังจากใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี โดยโรงไฟฟ้ามีเทคโนโลยีกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นที่สนับสนุนการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเกาะ

20171004 ART01 06

จุดที่ทะเลสาบ Buyan และทะเลสาบ Tamblingan บรรจบกัน

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอ Buleleng Regency

https://www.linkedin.com/pulse/beautiful-tourism-investment-north-bali-indonesia-achmad-zahrul

         ปัจจุบัน บาหลีมีกำลังผลิตไฟฟ้าบนเกาะรวมทั้งหมด 960 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซ Pemaron กำลังผลิต 80 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าดีเซลและก๊าซ Pesanggaran กำลังผลิต 370 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าก๊าซ Gilimanuk กำลังผลิต 130 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang กำลังผลิต 380 เมกะวัตต์ ซึ่งนับเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะ นอกจากนั้นบาหลียังนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากเกาะชวาผ่านเคเบิลใต้น้ำอีก 340 เมกะวัตต์ โดยสายเคเบิลนี้ต่อเชื่อมมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน Paiton ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา ที่มีกำลังผลิตสุทธิถึง 4,000 เมกะวัตต์

         อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว รีสอร์ท และอสังหาริมทรัพย์ เกาะบาหลีที่มีเนื้อที่กว่า 5,600 ตารางกิโลเมตร และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหัวค่ำ ซึ่งเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวกลับเข้าโรงแรมเพื่อพักผ่อน จะยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก โดยคาดการณ์ไว้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า บาหลีจำเป็นต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 3,000 เมกะวัตต์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

20171004 ART01 07

แผนที่เกาะชวาและเกาะบาหลี มีช่องแคบบาหลี (Bali Strait) คั่นกลาง

https://www.123rf.com/photo_3516861_vector-map-of-bali-country.html

         ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang มีแผนขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก 330 เมกะวัตต์ และบาหลียังมีโครงการเครือข่ายระบบส่งเชื่อมโยงระหว่างเกาะชวาและเกาะบาหลี (Java Bali Crossing) โดยจะสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 500 กิโลโวลต์ ความยาวรวม 220 กิโลเมตร ซึ่งจุดที่พาดผ่านช่องแคบบาหลี (Bali Strait) มีความยาว 2.7 กิโลเมตร เพื่อรองรับการส่งพลังงานไฟฟ้าระหว่างเกาะจำนวน 1,600 เมกะวัตต์

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

         1. Bali named as world's best tourist destination for 2017 http://www.businesstoday.in/current/world/bali-named-as-worlds-best-tourist-destination-for-2017/story/248541.html

         2. Celukan Bawang power plant to boost Bali's electricity supply http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/14/celukan-bawang-power-plant-boost-bali-s-electricity-supply.html

         3. Beautiful Tourism and Investment at North BALI, INDONESIA https://www.linkedin.com/pulse/beautiful-tourism-investment-north-bali-indonesia-achmad-zahrul

         4. Celukan Bawang power station https://www.sourcewatch.org/index.php/Celukan_Bawang_power_station

         5. Gilimanuk Power Plant - Bali electricity supply & Java Bali Crossing http://www.bigbogbali.com/2016/11/gilimanuk-power-plant-bali-electricity-supply-and-java-bali-crossing.html