20171006 ART01 01

         การลงนามซื้อขายไฟฟ้าระหว่างลาว – มาเลเซีย ขนาดไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ผ่านประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นความร่วมมือกันถึง 3 ประเทศ และเป็นอีกก้าวสำคัญของพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าอาเซียน(ASEAN Power Grid) หลังจากที่ได้เริ่มต้นดำเนินการมากว่าสิบปี

 

การลงนามซื้อขายไฟฟ้า ลาว-ไทย-มาเลเซีย

         ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน หรือ ASEAN Ministers on Energy Meetings - AMEM ครั้งที่ 35 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีไฮไลท์สำคัญที่สุดของงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนที่เป็นรูปธรรม คือ การลงนามซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 3 ประเทศ คือ สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย ที่จะมีผลให้เกิดการเริ่มซื้อขายไฟฟ้ากันในทางปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นี้

         โครงการซื้อขายไฟฟ้า สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย หรือ LTM on Power Integration Project อยู่ในแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน 2016-2025 ในระยะที่ 1 ระหว่างปี 2559 – 2563 โดยในปี 2561- 2562 จะเป็นการส่งพลังงานไฟฟ้าจากลาว ไปยังมาเลเซีย ผ่านระบบส่งของไทย (3 ประเทศ) จากนั้นในปี 2563 เป็นต้นไป จะเป็นการส่งพลังงานไฟฟ้าจากลาว ไปยังสิงคโปร์ โดยผ่านระบบส่งของไทยและมาเลเซีย (4 ประเทศ)

20171006 ART01 02

         ภายใต้โครงการนี้ มาเลเซียจะซื้อไฟฟ้าจากลาวผ่านระบบสายส่งของไทย จำนวนไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ในราคา 7.16 เซนต์/หน่วย หรือราวหน่วยละ 2.50 บาท/หน่วย แบ่งเป็นค่าไฟฟ้าที่ลาวจะได้รับ 6.3 เซนต์/หน่วย หรือราวหน่วยละ 2.20 บาท/หน่วย และเป็นค่าผ่านสายส่งไทยจะได้รับ 0.86 เซนต์/หน่วย หรือราว 30 สตางค์/หน่วย มีสัญญา 2 ปี

20171006 ART01 03

ประโยชน์จากโครงการ

         โครงการ LTM เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคในอนาคต ซึ่งแนวโน้มอนาคตจะมีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามประเทศในลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ดูได้จากประเทศในยุโรป และอเมริกาเหนือ ที่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและส่งพลังงานไฟฟ้ากันระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาและใช้ประโยชน์ของระบบไฟฟ้าให้มากที่สุด

         ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ไทยไม่จำเป็นจะต้องมีการลงทุนระบบส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพราะจะเป็นการซื้อขายไฟฟ้าภายใต้โครงข่ายระบบสายส่งที่มีอยู่เดิม สำหรับในส่วนของอัตราค่าผ่านสายส่งที่ไทยได้รับที่ 0.86 เซนต์สหรัฐต่อหน่วย ซึ่งเป็นอัตราที่คุ้มค่ากับโครงสร้างสายส่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หาก กฟผ. จะมีการลงทุนระบบสายส่งเพิ่มขึ้นในอนาคต จะต้องมีการพิจารณาอัตราค่าผ่านสายส่ง และปริมาณซื้อขายตามความเหมาะสมต่อไป

 

สายส่งไฟฟ้าภาคใต้เต็ม ทำไมจึงให้ สปป.ลาว ส่งไฟฟ้าไปได้

         อย่างไรก็ตาม การส่งไฟฟ้าจากสปป.ลาว ไปยังมาเลเซียในแต่ละครั้ง จะต้องมีการตกลงกันล่วงหน้า ก่อนการซื้อขายภายใต้องค์ประกอบที่ทั้ง 3 ฝ่าย มีความพร้อมร่วมกัน ดังนี้

         - สปป.ลาว มีกำลังผลิตเหลือพร้อมขาย

         - ระบบส่งไฟฟ้าของไทย มีความพร้อมในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า

         - มาเลเซีย มีความต้องการซื้อไฟฟ้า

         ทั้งนี้ ความพร้อมของไทย จะพิจารณาจากระบบไฟฟ้าในช่วงพีคไฟฟ้าของไทย หรือช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของไทย ที่มักเพิ่มขึ้นสูงในช่วงหน้าร้อน ซึ่งไทยจึงจะต้องเตรียมสายส่งเอาไว้รองรับ โดยไทยจะอนุญาต ให้ส่งผ่านพลังงานเฉพาะในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ ยังมีความสามารถระบบส่งไฟฟ้าเหลือ และเป็นการใช้ประโยชน์ของสายส่งมากขึ้นด้วย

20171006 ART01 04

         โครงการซื้อขายไฟฟ้า สปป.ลาว – ไทย – มาเลเซีย เป็นโครงการนำร่องในการซื้อขายไฟฟ้า 3 ประเทศ เพื่อพัฒนาต่อไปเป็นโครงข่ายระบบไฟฟ้าอาเซียน(ASEAN Power Grid: APG) ทั้งระบบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันของทั้งภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว