20171011 ART01 01

          John Miller บรรณาธิการหลักใหญ่ของ The Exponent Telegram ได้ให้ความคิดเห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนมักใช้ไฟฟ้าโดยไม่เห็นคุณค่ากันสักเท่าไร มีการเปิดใช้แอร์ ทีวี รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อใช้รองรับความต้องการอย่างสม่ำเสมอ และมีบางส่วน ได้สร้างพลังงานสำรองไว้ที่บ้านของตนเอง เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามที่สภาพอากาศแปรปรวน หรือในช่วงที่มีการขาดแคลนพลังงาน

         จากเหตุการณ์ทำลายล้างในปี 2011 หรือ 911 ทำให้ย่านที่พักอาศัยในรัฐเวอร์จิเนียตะวันตกไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่หนึ่งวันจนถึงหนึ่งสัปดาห์ และเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงเฮอร์ริเคนที่เข้าถล่มในหลายรัฐ หลายแห่งส่งผลต่อการสุญเสียพลังงานไฟฟ้าบางส่วนไป

20171011 ART01 02

รูปเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนถล่มรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
http://addins.wvva.com/blogs/weather/2013/07/why-you-should-monitor-hurricanes-even-in-west-virginia

         ประจวบกับนโยบายเดิมในยุคสมัยอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่เน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก และลดการใช้พลังงานถ่านหินลง ทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ นายโดนัลด์ ทรัมป์มองว่ามาตรการนี้ทำให้อุตสาหกรรมถ่านหินของสหรัฐฯเสียหาย และทำให้คนจำนวนมากตกงาน ซึ่งระหว่างการหาเสียง นายทรัมป์เคยสัญญาว่าจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหินของสหรัฐฯให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง

         แทนที่จะเลิกใช้ถ่านหิน และทำให้มีคนงานตกงานมหาศาล และสูญเสียงบหลายหมื่นล้านเป็นค่าช่วยเหลือรัฐที่เสียหายจากการเลิกใช้ถ่านหิน สหรัฐอเมริกาควรหาวิธีพัฒนาให้ถ่านหินมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการร่วมมือกันทั้งทางฝั่งรัฐบาลและอุตสาหกรรมถ่านหิน ผลจากการช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินที่ก้าวหน้าจะช่วยส่งเสริมให้อเมริกาเป็นผู้นำโลก และยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนาที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นหลักด้วย

        หลังเหตุการณ์ครั้งนั้น หัวข้อแหล่งพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ภายใต้การพิจารณาและเกี่ยวข้องกับการเมืองมาโดยตลอด ปัจจุบันมีการโต้เถียงกันถึงความน่าเชื่อถือทางแหล่งพลังงานของพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานผสมผสาน กับพลังงานจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่มีความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง การโต้แย้งได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานก๊าซมากไป ในยามที่เกิดภัยพิบัติในช่วงที่ผ่านมา

        ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับความสำคัญของภาระของเครื่องควบคุม เช่น กฎของตลาดที่ทำให้พลังงานหลักเสียเปรียบ การเปลี่ยนแปลงของหินดินดานที่ส่งผลต่อราคาก๊าซธรรมชาติที่ตกลง และการที่รัฐบางแห่งออกคำสั่งหรือให้เงินอุดหนุนด้วยตนเอง นำมาซึ่งผลเสียต่อตลาด

การฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหินในสหรัฐฯ

         Ricky Perry รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐอเมริกา ในยุคประธานาธิปดีโดนัล ทรัมป์ เป็นผู้นำในการยกประเด็นถ่านหินและนิวเคลียร์ขึ้นมาใช้อีกครั้ง และได้อธิบายว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติ นำมาซึ่งนโยบายที่ตัวเขาพยายามผลักดัน ทำให้ตลาดมีการพัฒนาและปรับตัว เพื่อรักษาความมั่นคงของโครงข่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะกฎที่มีการคืนค่าใช้จ่ายให้กับโรงไฟฟ้าที่สามารถสำรองพลังงานได้เกิน 90 วัน

        นโยบายล่าสุดจะเข้ามาช่วยรัฐเวอร์จิเนียตะวันตกด้านเศรษฐกิจได้อย่างมาก หลังจากผลพวงของการบริหารสมัยอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

        สิ่งที่สำคัญกว่านั้น นโยบายนี้กล่าวถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งพลังงานหลัก (Baseload Power) และการปกป้องโครงข่ายพลังงานจากภัยพิบัติ การก่อการร้าย และการโจมตีทางนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติ

ที่มา https://www.theet.com/opinion/editorials/coal-is-vital-to-national-security/article_cedbe646-d8eb-59b3-86b8-144d399e67e1.html