ภายหลังนายชินโซ อาเบะ หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานหลัก ชนะการเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเอาชนะนางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ที่มีนโยบายผลักดันการเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ ด้วยคะแนนเสียงขาดลอย ทำให้ญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้น ในการกลับมาใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามเป้าหมายในสัดส่วนร้อยละ 20 - 22

20171030 ART01 01

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น

         การชนะการเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นของนายอาเบะครั้งนี้ นับเป็นการส่งสัญญาณว่า ญี่ปุ่นอาจจะบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วน 1 ใน 5 ในปี 2573 เนื่องจากสาธารณะชนให้การยอมรับและมั่นใจมากขึ้น ขณะที่กระบวนการตรวจสอบความพร้อมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะกลับมาเดินเครื่องอีกครั้งจะเดินหน้าไปด้วยความรวดเร็วขึ้น

20171030 ART01 02

เป้าหมายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ผลิตไฟฟ้าของญี่ปุ่น ในปี 2573 มีสัดส่วนของนิวเคลียร์ร้อยละ 20-22

http://www.renewableenergyworld.com/articles/2015/07/japans-long-term-energy-plan-shoots-for-ultimate-balance-in-economics-environment-and-safety.html

         นายมาซากาสึ โตโยดะ ประธานและซีอีโอสถาบันเศรษฐกิจพลังงานแห่งญี่ปุ่น (Institute of Energy Economics) กล่าวว่า จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กว่า 5 โรง กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งในช่วง 15 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 6-7

         ที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นเริ่มต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะระเบิดเมิ่อเดือนมีนาคม 2554 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหมและสึนามิ ส่งผลให้ญี่ปุ่นปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด และปัจจุบันมี่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียง 5 โรงจากทั้งหมด 42 โรงที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอีกครั้ง

20171030 ART01 03

โรงไฟฟ้า Takahama No.3 เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงล่าสุดของญี่ปุ่นที่ผ่านการตรวจสอบให้กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ทำให้ปัจจุบันญี่ปุ่นมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด 5 โรงที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอยู่

https://www.trtworld.com/asia/japan-restarts-reactor-no-3-at-takahama-nuclear-plant-7626

         เพื่อจะบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในสัดส่วน 1 ใน 5 ญี่ปุ่นจะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดินเครื่องทั้งหมด 30 โรง ซึ่งนายโตโยดะ ให้ความเห็นว่า “ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นไปได้” นอกจากนั้นรัฐบาลยังคงต้องเดินหน้าฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของชาวญี่ปุ่นต่อไป

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก Japan may be able to meet nuclear energy target after Abe win - IEEJ

https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/japan-may-be-able-to-meet-nuclear-energy-target-after-abe-win-ieej/61188366