FRSU Info 2018


หัวข้อ

>> การจัดหา - ความต้องการใช้ ก๊าซธรรมชาติ

>> มาทำความรู้จักกับ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กันเถอะ

>> ความแตกต่างระหว่าง LPG NGV และ LNG>> ความแตกต่างระหว่าง LPG NGV และ LNG

>> มาทำความรู้จักกับพวกเรากันเถอะ

>> โครงการเรือ FSRU ทั่วโลก

>> การเดินทางของ LNG มายังโรงไฟฟ้า

>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับโครงการ FSRU แห่งแรกของไทย

>> โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) บริเวณพื้นที่อ่าวไทย ตอนบน
โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้

 

>> อ่านทั้งหมด / ดาวโหลด (.pdf) <<


ประกาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้


FSRU Info 2017 01 02 Route

FSRU Info 2017 03 Know LNG

FSRU Info 2017 04 Three Types of GAS

FSRU Info 2017 05 To Know Me and Friends

FSRU Info 2017 06 FSRU in the World

FSRU Info 2017 07 08 LNG Value Chain

FSRU Info 2017 09 EGAT Go FSRU

FSRU Info 2017 10 Route Map