ท่ามกลางกระแสของโลกเรื่องภาวะโลกร้อน ประเทศต่าง ๆ มุ่งหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ให้มีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ไม่ต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนพลังงานถ่านหิน แต่อีกด้านหนึ่งก็มีการขยายกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วย โดยหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ อย่าง Port of Seattle ที่ดูแลท่าเรือและท่าอากาศยานของเมืองซีแอตเทิล ได้ออกมาแสดงจุดยืนของการเป็นองค์กรสีเขียว ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร

20171123 ART01 01

นาย Fred Fellemen คณะกรรมาธิการของ Port of Seattle ตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แผงแรกจากทั้งหมด 44 แผงที่จะติดตั้งบนหลังคาอาคาร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อประเมินหาการลดต้นทุน

         Port of Seattle วางแผนจะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเก็บอุปกรณ์จับปลา ที่ท่าเรือ Fishermen’s Terminal เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการสนับสนุนพลังงานสีเขียวขององค์กรที่ดูแลกิจการท่าเรือและท่าอากาศยาน โดยโครงการครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนงาน “พลังงานและความยั่งยืน” ที่คณะกรรมาธิการขององค์กรทั้ง 5 คนเห็นพ้องต้องกันให้อนุมัติ ซึ่งแผนดังกล่าวสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ขององค์กร โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนาย Fred Fellemen ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเลือกมาเป็นคณะกรรมาธิการเมื่อ 2 ปีที่แล้ว หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่บริษัท Shell จะนำอาคารของท่าเรือในความดูแลของ Port of Seattle ไปใช้เป็นท่าเรือสำรวจน้ำมันนอกชายฝั่งทะเลอาร์คติค ซึ่งทำให้เกิดการประท้วงและการยื่นฟ้องร้องทางกฎหมายของนักสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ต้องการให้บริษัทสนับสนุนโครงการสำรวจน้ำมันในอาร์คติคโครงการใหม่ นาย Felleman ต้องการให้องค์กรพยายามมากขึ้นในการลดการปล่อยคาร์บอน และดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

         การดำเนินโครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนอาคารในความดูแลของ Port of Seattle ครอบคลุมถึงอาคารที่ท่าเรือ Fishermen’s Terminal และ Ball Street Pier แต่ไม่ได้รวมถึงอาคารเก็บคลังสินค้า ซึ่งอาคารเก็บอุปกรณ์จับปลาที่จะติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 44 แผง จะมีค่าดำเนินการติดตั้ง 250,000 เหรียญสหรัฐ และจะทำรายได้จากการผลิตไฟฟ้าได้ 840 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยที่ไม่ต้องมีการสนับสนันเงินค่าอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนแบบโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ในครัวเรือน แต่จะช่วยให้องค์กรประเมินศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ได้ นอกจากนั้น Port of Seattle กำลังพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2561 กับแผนการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารที่ท่าเรือ Pier 69 ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าโครงการบนหลังคาอาคารเก็บอุปกรณ์จับปลาถึง 30 เท่า

         ในอนาคต องค์กรมีแผนจะลงทุนพัฒนาก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในพื้นที่ส่วนอื่นของวอชิงตันอีกด้วย ทั้งนี้ ในการดูแลท่าอากาศยานและท่าเรือ Port of Seattle ต้องใช้ไฟฟ้ามากกว่า 156 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เท่ากับการใช้ไฟฟ้าของเมืองเมืองหนึ่งที่มีประชากรมากกว่า 13,000 คน โดยปกติองค์กรใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำในภูมิภาค ซึ่งการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ครั้งนี้ จะมีพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำเหลือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ใช้ได้

Port of Seattle takes steps to boost its green credentials with rooftop solar panels, policies

https://www.seattletimes.com/business/port-of-seattle-takes-steps-to-get-greener/