รองนายกฯ สัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้า เชื่อมั่น กฟผ.แม่เมาะ มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี อีกทั้งเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพช่างเทคนิคสู่ตลาดอุตสาหกรรม ควรส่งเสริม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

20171124 ART01 03

         นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมทะเลหมอก ที่สวนเฉลิมพระเกียรติแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในคราวที่มาเป็นประธานในการประชุม SOE CEO Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

20171124 ART01 01

         โดย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า “กฟผ.แม่เมาะ มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยม กฟผ. และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ควรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะการผลักดันเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงสนับสนุนการศึกษาฝึกวิชาชีพช่าง เพราะ กฟผ. มีสถานที่ฝึกงานที่พร้อมทั้งเครื่องมือและผู้ชำนาญการ”

20171124 ART01 02

         ทั้งนี้ ด้านการท่องเที่ยว กฟผ.แม่เมาะ ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ สวนเฉลิมพระเกียรติแม่เมาะ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา สนามกอล์ฟ นอกจากนี้ในช่วงปลายปีที่มีอากาศเย็น กฟผ. ร่วมกับจังหวัดลำปาง และ ททท. จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ประชาชนจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในแถบภาคเหนือเพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น โดยนำจุดเด่นของ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองบานสะพรั่งพร้อมกัน สร้างทัศนียภาพให้งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะมีความสวยงาม รวมถึงกิจกรรมภายในงานที่มีความยิ่งใหญ่น่าสนใจ ผสมผสานสาระความรู้ ความบันเทิงที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ที่สำคัญงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ยังมีส่วนในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม จึงทำให้ ททท. บรรจุงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว โดย ททท. ยินดีสนับสนุนผลักดันให้เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีของการท่องเที่ยวไทยต่อไป