20171113-MIS01-01

          กฟผ. โรงไฟฟ้าน้ำพอง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความดันย่อยและค่าความแห้งไอน้ำความดันต่ำในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เพื่อให้สามารถปรับปรุงการเดินเครื่องกังหันไอน้ำให้สูญเสียพลังงานน้อยลง รวมถึงลดความเสียหายของอุปกรณ์อีกด้วย

20171113-MIS01-02

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความดันย่อยและค่าความแห้งไอน้ำความดันต่ำในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยมีนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง และ ผศ.ดร.อัครพล จันทร์อ่อน หัวหน้าคณะทำงานวิจัย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. นายสมเกศ ทองถม วิศวกรระดับ 10 โรงไฟฟ้าน้ำพอง และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคารที่ทำการ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

          นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล อฟพ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับ กฟผ. โรงไฟฟ้าน้ำพอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใต้โครงการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความดันย่อยและค่าความแห้งไอน้ำความดันต่ำในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เนื่องจากที่ผ่านมาการคำนวณความร้อนทิ้ง (Heat Reject) ยังไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำ เพราะไม่ทราบค่าความแห้งไอน้ำหรือคุณภาพไอในคอนเดนเซอร์ ทำให้การแสดงค่าประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยรวมคลาดเคลื่อน อีกทั้งการเดินเครื่องกังหันไอน้ำ หากคุณภาพไอมีค่าต่ำจะทำให้ใบกังหันไอน้ำเกิดการสึกกร่อนสูง การวิจัยนี้จะได้ชุดอุปกรณ์ต้นแบบเครื่องวัดความดันย่อยและเครื่องวัดค่าความแห้งไอน้ำความดันต่ำ ซี่งจะทำให้โรงไฟฟ้าสามารถปรับการเดินเครื่องเพื่อลดการสึกกร่อนของใบกังหันไอน้ำ และลดความสูญเสียพลังงานจากการควบคุมการทำงานกังหันไอน้ำที่ไม่เหมาะสม นอกจากนั้นการทราบค่าความดันไอยังช่วยลดการสูญเสียกำลังการผลิต สามารถประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ รวมถึงช่วยประเมินการวางแผนการบำรุงรักษากังหันไอน้ำอีกด้วย

20171113-MIS01-03

          ทั้งนี้ ในปี 2560 โรงไฟฟ้าน้ำพองได้ลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมแล้ว จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการออกแบบและสร้างเครื่องวัดความดันย่อยและค่าความแห้งไอน้ำความดันต่ำในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2.โครงการการพัฒนากระถางดินสลายตัวได้และอิฐบล็อกจากกากตะกอนของกระบวนการปรับสภาพน้ำในโรงไฟฟ้าน้ำพอง 3.โครงการศึกษาและวิเคราะห์การทำงานของระบบทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกังหันก๊าซ 4.โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อสำรวจภายในท่อโลหะโค้ง 5.โครงการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ยก และจ่าย สำหรับถังกลมบรรจุสารเคมี