20171201 PRE02 01

         มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เนรมิตไม้ดอก ไม้ประดับ กว่า 7 แสนต้น ให้บานสะพรั่งทั่วงาน “พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ 30 พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          วันนี้ (1 ธันวาคม 2560) มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดงานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560 ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

          คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์ กรรมการจัดงานและประธานฝ่ายเลขานุการ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ กล่าวว่า งานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.๙ เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนหลวง ร.๙ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 และพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะและเป็นแหล่งศึกษาทางพฤกษศาสตร์

          สำหรับการจัดงานในปีนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ชมดอกไม้นานาชนิดจำนวน 760,000 ต้น บานสะพรั่ง ทั่วสวนหลวง ร.๙ อาทิ พิทูเนีย เทียนฝรั่ง เวอร์บีน่า แซลเวีย แพงพวย ดาวเรือง ดาวกระจาย รวมถึงนิทรรศการโครงการหลวง นิทรรศการสมุนไพรของสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน การจัดสวนหย่อมและสวนแนวตั้ง ศิลปะประดิษฐ์จากใบตอง ตลาดนัดต้นไม้และอุปกรณ์ทำสวนครบวงจร และนิทรรศการต้นไม้ที่ชนะการประกวด อาทิ โป๊ยเซียน หน้าวัวใบ และ แก้วกาญจนา สายพันธุ์ King of Kings ไม้มงคลที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีเหลืองทั้งต้น และได้รับคัดเลือกนำไปประดับตกแต่งรอบพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงด้วย พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสืบสานรักษาต่อยอดมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระบาท ปราชญ์แห่งการพัฒนา” ภายในหอรัชมงคล ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการ 2 กษัตริย์นักพัฒนา นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต นิทรรศการปราชญ์แห่งดิน และ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น การประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สบู่เหลวขมิ้นชัน สลัดโรลไฮโดรโฟรนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ อีก 3 กิจกรรม คือ การจัดงานเดิน-วิ่ง ในวันที่ 3 ธันวาคม บริเวณหน้า หอรัชมงคล ตั้งแต่เวลา 05.00 - 0๙.00 น. การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 8๙ รูป ในวันที่ 5 ธันวาคม บริเวณหน้า หอรัชมงคล เวลา 07.00 น. และการจุดพลุ บริเวณตระพังแก้ว ในวันที่ 1 และ 10 ธันวาคม เวลา 1๙.00 น. ส่วนใน วันหยุด ผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี 4 เหล่าทัพ กิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรม 4 ภาค การพยากรณ์ โชคชะตาจากนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียง กิจกรรมชม ชิม ช็อป ตลาดบก ตลาดน้ำ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ การแสดงกลางแจ้งที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความบันเทิงตั้งแต่เวลา 17.00 - 1๙.00 น. อาทิ การขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์ การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ การแสดงลูกทุ่งคริสตี้ การแสดงลิเกคณะ ตั้ม เศกศิลป์ พูลทรัพย์ การแสดงดนตรีวง KU Wind และการแสดงเทิดพระเกียรติของโรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา

          การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ยังเป็นงานที่รวบรวมแรงบันดาลใจสำหรับผู้เลี้ยงต้นไม้ ในการพัฒนาให้เกิดพันธุ์ไม้สายพันธุ์ไม้ใหม่ ๆ และมีความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศในอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และปากีสถาน ที่ให้ความสนใจมาเลือกซื้อพันธุ์ไม้ภายในงานจำนวนมาก โดยผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.๙” ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 1๙.00 น. ณ บริเวณสวนหลวง ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

20171201 PRE02 02

20171201 PRE02 03

20171201 PRE02 04

20171201 PRE02 05