20171213 ART01 01

         หลังความพยายามนานหลายสัปดาห์ของบรรดาลอบบี้อิสต์ในอุตสาหกรรมพลังงานลมและแสงอาทิตย์ประสบความล้มเหลวในการยับยั้งร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาสูงสหรัฐได้ผ่านร่างกฏหมายดังกล่าวแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 51 ต่อ 49 ซึ่งส่วนหนึ่งของบทบัญญัติได้แก่ การปรับลดการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และลม(Tax equity for solar and wind projects) จำนวน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือคิดเป็นเงินถึงร้อยละ 21 ของเงินลงทุนพลังงานหมุนเวียนสหรัฐในปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่า จะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวพลังงานลมและแสงอาทิตย์ของสหรัฐ รวมทั้งการจ้างงานในธุรกิจนี้ลงอย่างมาก

20171213 ART01 02

บรรยากาศการลงคะแนนเสียงของวุฒิสภาอเมริกันในการผ่านร่างกฎหมาย ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560

การอุดหนุนพลังงานลมและแดดผ่านระบบภาษี

         การปรับปรุงระบบภาษีพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว นำเสนอโดยสมาชิกพรรคริพับลิกัน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชาวอเมริกันว่า ประชาชนจะไม่ต้องแบกรับภาระค่ากระแสไฟฟ้า จากกการอุดหนุนพลังงานลมและแสงอาทิตย์ในปริมาณมากอีกต่อไป จากปัจจุบันอยู่ที่ผู้ผลิตพลังงานลมสามารถนำไปลดภาษีรายได้ 2.3 เซนต์ต่อหน่วย เหลือ 1.5 เซนต์ต่อหน่วย

         การอุดหนุนผ่านระบบภาษีที่ผ่านมานับทศวรรษ ทำให้ค่าไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์มีราคาถูกและขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิ ในปี 2556 รัฐใช้เงินอุดหนุนกลุ่มธุรกิจพลังงานลมมากถึง 59 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,900 ล้านบาท และพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 53 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,700 ล้านบาท ในขณะที่โรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ได้รับเงินอุดหนุนเพียง 34 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,100 ล้านบาท

         นอกจากนี้ ประชาชนที่ซื้อและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ยังได้รับการลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 30 ซึ่งหากไม่มีการอุดหนุนจากภาครัฐ จะมีผู้ติดตั้งพลังงานลมและแสงอาทิตย์น้อยมาก เพราะในความเป็นจริง ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากลมหรือแสงอาทิตย์ ยังสูงกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ แต่ประชาชนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่ำ เพราะเป็นพลังงานที่ได้มาฟรีและมีตลอดเวลา ทว่า ข้อเท็จจริงต้นทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์นั้น สูงกว่าเชื้อเพลิงถ่านหิน นิวเคลียร์ และก๊าซธรรมชาติ ถึง 2.5 และ 3.5 เท่า สาเหตุหลักมาจากการที่คนทั่วไปมองไม่เห็นต้นทุนดังกล่าว

         ปัจจุบัน 29 รัฐในสหรัฐอเมริกา มีนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในระดับต่างๆ กัน เป็นผลให้ประชาชนแห่ติดตั้งพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา Lawrence Berkeley National Labs พบว่า ร้อยละ 62 ของกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากการอุดหนุนของรัฐ

20171213 ART01 03

การณรงค์ของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก่อนการลงมติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี

ผลกระทบค่าไฟฟ้าจากการบิดเบือนต้นทุนการผลิต

         ตัวอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีนโยบายว่า ภายในปี 2573 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจะต้องมาจากพลังงานทดแทนร้อยละ 50 ทำให้มีการลงทุนในพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าไฟสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศถึงร้อยละ 34 ไม่เพียงเท่านั้น รัฐแคลิฟอร์เนียยังต้องเผชิญกับปัญหาความไม่เสถียรในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย เนื่องจากความเข้มของแสงแดดและกำลังลมที่ไม่เสถียร

20171213 ART01 04

ค่าไฟฟ้าของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ในกลุ่มรัฐที่แพงกว่าค่าเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกา

         นอกจากนี้ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่คุ้มค่าในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจึงเป็นคำตอบ เพราะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์พลังงานทดแทนที่ไม่เสถียรได้ แต่กรณีของแคลิฟอร์เนีย โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติกลับต้องประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ รัฐแคลิฟฟอร์เนียจึงต้องอุดหนุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติไม่ให้ปิดตัวลง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

20171213 ART01 05

Paul Ryan โฆษกผู้แทนราษฎรและบรรดาสมาชิกพรรครีพลับริกัน แถลงข่าวการเสนอกฏหมายปฎิรูปภาษีเมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา
(Photo: Ron Sachs/CNP/Sipa USA/Newscom)

         “เพื่อสร้างหลักประกันว่า ชาวอเมริกัน จะมีพลังงานที่มั่นคงในราคาไม่แพง วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน ควรเร่งรีบเสนอร่างกฎหมายที่ป้องกันการบิดเบือนกลไกราคาจากการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน มิเช่นนั้น ก็เท่ากับปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญปัญหาแบบเดียวกับรัฐแคลิฟฟอร์เนียอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง” ISAAC ORR นักวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสถาบัน Heartland Institute ระบุ

แปลและเรียบเรียงโดย กันตา ศรีคนองเกียรติ
ที่มาของข่าว
https://www.pv-magazine.com/2017/12/04/us-senate-approves-tax-bill-with-provision-to-hobble-solar-wind-tax-credits/
http://www.ocregister.com/2017/11/23/we-must-eliminate-renewable-energy-subsidies-to-ensure-reliable-affordable-electricity/