กฟผ. ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561” กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดน่าน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

20171201-CSR01-01

20171201-CSR01-02

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561” โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พลอากาศตรีศุภณัฏฐ หนูรอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ นายจำลอง อนันตสุข นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย ซึ่งโอกาสนี้ กฟผ. ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดน่าน โดยมีนางสาวโสภา ชิงโชคชัย หัวหน้าแผนกพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม กองบริหารเครือข่ายกิจการสังคม ฝ่ายกิจการสังคม เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินสนับสนุน

20171201-CSR01-03

20171201-CSR01-04

          สำหรับกิจกรรมนี้ เดิมชื่อกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เริ่มดำเนินงานในปี 2545 – 2559 ซึ่งในปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2561” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดน่าน โดยจะมีกิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,610 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 2,600 ชุด อุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ยา พร้อมยา-เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 50 ครอบครัวด้วย ทั้งนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนเรื่อยมา และพร้อมให้ความร่วมมือในการส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย