ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ กฟผ. แก่ 5 โรงเรียน ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่

20171201-CSR02-01

20171201-CSR02-02

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีที่ 13 โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ กฟผ. ครั้งที่ 27 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายคัคนา เชยชุ่ม หัวหน้ากองประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบทุนการศึกษา จำนวน 72 ทุน ให้แก่นักเรียนจาก 5 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.เวียงแหง และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง โรงเรียนบ้านปางป๋อ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมีคณะครู นักเรียน และคณะพ่อแม่อุปถัมภ์เข้าร่วมพิธีมอบทุนครั้งนี้ด้วย

20171201-CSR02-03

20171201-CSR02-04

          โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ กฟผ. จัดขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาจากผู้บริจาคให้กับเยาวชน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2547 โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงบนดอยสูง ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีอนาคตที่ดี และกลับมาพัฒนาบ้านเกิดต่อไป