20171212-CSR01-01

20171212-CSR01-02

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพและน้ำดื่ม เดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยและเพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วม ซึ่งบางพื้นที่มีระดับน้ำท่วมสูง ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก กฟผ. จึงได้เข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ซึ่งมีจิตอาสาจากผู้ปฏิบัติงานที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กระบี่ และสำนักงานลำภูรา ร่วมบรรจุถุงยังชีพกว่า 2,000 ชุด