รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. นำคณะผู้ปฏิบัติงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมนายกรัฐมนตรี ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมรับการโกง ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

20171212-MIS01-01

20171212-MIS01-02

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับ โดยมีภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมงานอย่างเนื่องแน่น ในการนี้ นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำคณะผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

20171212-MIS01-03

20171212-MIS01-04

          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำผู้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประกาศเจตนารมณ์ว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ”

20171212-MIS01-05

20171212-MIS01-06

          การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นไปเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้กับสังคมและทุกภาคส่วนไม่ให้ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต และต้องทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมติดตัวของคนไทย ที่ไม่ยอมรับการทุจริต แม้ทำยากแต่เชื่อว่าทำได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้การจัดลำดับดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

20171212-MIS01-07

20171212-MIS01-08

          ภายในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่นอกจากการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 (ITA Awards) และรางวัลประกวดคำขวัญ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และกิจกรรมนำเสนอคำขวัญต่อต้านการทุจริตจาก 76 จังหวัด พร้อมบูธนิทรรศการเพื่อร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้นำมาจัดแสดงด้วย