กฟผ. จัดทำปฎิทินอีบุ๊กเป็นครั้งแรก ถ่ายทอดเรื่องราวความเชี่ยวชาญด้านพลังงานผ่านภาพถ่ายที่สวยงามของเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนได้ชื่นชมอีกทางเลือกหนึ่ง

20171219-MIS01-01

          นายโสตถิพันธุ์ คมสัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-สารสนเทศและการผลิตสื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำปฏิทินและปฏิทินสมุดบันทึก กฟผ. ประจำปี 2561 เปิดเผยถึงแนวคิดการจัดทำปฎิทิน กฟผ. ประจำปี 2561 ว่า ปฏิทินตั้งโต๊ะ ภายใต้ชื่อ “สร้างสมความเชี่ยวชาญสู่พลังงานแห่งอนาคต” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวกว่า 48 ปี ที่ กฟผ. ได้สร้างสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงามและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ผ่านภาพถ่ายที่สวยงามตามเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนปฏิทินแขวนเป็นภาพวาดสีน้ำมันรูปเขื่อนวชิราลงกรณ โดยจิตรกรคุณวิษุวัต พีสะระ วิทยากรระดับ 8 ฝ่ายสื่อสารองค์การ นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้จัดทำชุดปฎิทินในรูปแบบอีบุ๊กเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสชื่นชมกับทัศนียภาพเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่งดงาม ผ่านเว็บไซต์ กฟผ. ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ตาม คลิกที่ลิงค์นี้
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2295&catid=30&Itemid=112

20171219-MIS01-02

          นายโสตถิพันธุ์ คมสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. ขอส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2561 ผ่านปฏิทินอีบุ๊ก เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจของ กฟผ. ที่ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลในการก่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้า และระบบส่ง พร้อมพัฒนาและศึกษาด้านพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับพลังงานฟอสซิล นอกจากนี้ กฟผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบ กฟผ. เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานด้วย

20171219 MIS01 04 20171219-MIS01-03

          “ขอเชิญสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามผ่านปฏิทิน กฟผ. อีบุ๊ก แล้วจะพบว่ายังมีสถานที่สวยงามในเมืองไทยที่ชวนให้ไปเยือนอีกมากมายที่ท่านคาดไม่ถึง ทั้งเขื่อนคอนกรีตโค้ง “เขื่อนภูมิพล” หรือจะเป็น “โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองชลภาวัฒนา” โรงไฟฟ้าพลังลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งได้สัมผัสทุ่งบัวตองที่ กฟผ. แม่เมาะ เป็นประสบการณ์ที่รอคอยให้ทุกคนได้ไปสัมผัสด้วยตนเองครั้งหนึ่งในชีวิต” นายโสตถิพันธุ์ คมสัน กล่าวทิ้งท้าย