IEA ระบุ อินเดียจะยังผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินเพิ่มขึ้น

 

ตามรายงานขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA (International Energy Agency)
อินเดียจะยังคงผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่และมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามหาศาล

 

20171220 ART01 01

 

         การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินในประเทศอินเดียจะเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบจะร้อยละ 4 ทุก ๆ ปี จนถึง พ.ศ.2565 แม้การนำเข้าถ่านหินจะมีแนวโน้มลดลง จากความพยายามของรัฐบาลอินเดียในการออกมาตรการ ต่าง ๆ เพื่อลดการนำเข้าถ่านหิน

         อย่างไรก็ตาม การนำเข้าถ่านหินโค้กจะยังเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ทุก ๆ ปี จนถึงปี 2565 จากความต้องการเหล็กที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือ ผลิตยานพาหนะ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิงในบ้านเรือนและกิจการรถไฟ

         รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ความต้องการใช้ถ่านหินของโลกเกือบจะคงที่ในช่วงปี 2560-2565
ซึ่งจะเป็นผลให้การใช้ถ่านหินไม่เติบโตขึ้นในช่วงระยะ 10 ปี

 

20171220 ART01 02

DAILY LIFE IN INDIA
https://aspoonfulofimagination.wordpress.com/2015/09/07/daily-life-in-india/

 

         นาย Keisuke Sadamori ผู้อำนวยการตลาดพลังงานและความมั่นคงของ IEA กล่าวว่า “ระบบพลังงานมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความพยายามกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนเทคโนโลยีต่าง ๆ ค่อย ๆ ลดลง แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ ความต้องการใช้ถ่านหินของโลกจะยังเท่าเดิม

         นาย Keisuke Sadamori ยังระบุด้วยว่า ที่อินเดียตั้งเป้าว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนั้น จะยังไม่สามารถตอบความต้องการใช้พลังงานได้เพียงพอ ในสภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมาก จึงยังต้องพึ่งพาถ่านหินอยู่

         ในประเด็นเรื่องความยั่งยืน แม้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน จะพัฒนาจนเป็นที่ประจักษ์ แต่การนำมาใช้งานจริงยังคงล่าช้ากว่าเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ จึงต้องการการตื่นตัวจากทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และอินเดียสามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีดักจับคาร์บอน เพื่อช่วยลดต้นทุน

 

20171220 ART01 03

เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของอินเดีย เปรียบเทียบปี 2559 และเป้าหมายในปี 2573
https://www.slideshare.net/AshishSingla13/icf-ppt-india-infrastructure-the-road-ahead-for-power-sector-16th-may-2016

 

         ปัจจุบันอินเดียมีกำลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินในสัดส่วนร้อยละ 67 และมีการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 80
และถ่านหินจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของอินเดียต่อไปอีก 20-30 ปี

         นาย Susheel Kumar เลขาธิการ กระทรวงถ่านหินของอินเดีย แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ว่า “การผลิตพลังงานของประเทศในปัจจุบันต้องพึ่งพาถ่านหินเป็นหลัก แม้ผมจะมั่นใจว่า อินเดียจะสามารถบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าได้ 175,000 เมกะวัตต์ในปี 2565 แต่ความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลัก และความลำบากหรือท้าทายในการจัดเก็บและส่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ทำให้การใช้ถ่านหินจะยังคงเติบโตในอัตราเท่าเดิม และจะยังคงเป็นพลังงานหลักของอินเดียต่อไปจนถึงปี 2573”

 

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร
ข้อมูลจาก International Energy Agency report: Coal power generation in India likely to rise
http://www.newindianexpress.com/business/2017/dec/19/international-energy-agency-report-coal-power-generation-in-india-likely-to-rise-1730885.html