เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็ก กฟผ.
ครบครันด้วยกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิง สอดรับ Energy – เทคโนโลยี ยุค 4.0

 

20180110 CSR01 01

 

เด็กและเยาวชนรอบสำนักงานใหญ่ -โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ พร้อมบุตรหลานผู้ปฏิบัติงาน เตรียมพบกับสาระและความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ กฟผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กไทยสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” พร้อมมอบความสุขแก่เด็กๆ ด้วยกิจกรรม ของรางวัล และอาหาร - เครื่องดื่ม พร้อมบริการมากมาย

 

20180110 CSR01 02 

         นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 กฟผ. โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” กิจกรรมภายในงานปีนี้มีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อให้สอดรับการดำเนินงาน Energy 4.0 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบว่าตนเองต้องปรับตัวและพัฒนาให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของ กฟผ. ที่มอบให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี

 

20180110 CSR01 03

 

         กิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์ของงาน คือ กิจกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งมีการสอดแทรกความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและเทคโนโลยียุค 4.0 รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ แหล่งผลิตไฟฟ้าใจกลางเมือง ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้สาระและความสนุกสนาน พร้อมของรางวัลอีกมากมาย เช่น กิจกรรมการประหยัดพลังงาน ปั่นพิชิตไฟ กิจกรรมกลางแจ้งที่มีการเล่นแล้วแชร์ไปสู่ Social Media เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการมาร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ถ่ายภาพ การประกวดร้องเพลง กิจกรรมบังคับวิทยุ ปาเป้า ลูกโป่งแจกเด็ก ผาลมจำลอง และรถแบตเตอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโซนสนุกเพื่อสุขภาพ โดยบริการตรวจสุขภาพและฟันให้กับเด็กๆ อีกด้วย

 

20180110 CSR01 04

 

         คาดว่าในปีนี้จะมีผู้ปกครองพาเด็กและเยาวชน มาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติที่ กฟผ. จัดขึ้น ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน กฟผ. จึงได้จัดเตรียมกระเป๋าเป้ตราสัญลักษณ์ กฟผ. และอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้แจกเด็กๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีข้าวกล้องไข่เจียวสูตรเด็ดของ กฟผ. อาหาร ขนม และเครื่องดื่มต่างๆ พร้อมบริการ ให้ได้อิ่มท้องกันด้วย

 

         “กฟผ. ได้จัดกิจกรรมวันเด็กมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 40 ปีแล้ว เพื่อให้ชุมชนโดยรอบและบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานได้มาร่วมสนุก เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็กของ กฟผ. โดยน้องๆ จะได้รับความรู้และความประทับใจจากกิจกรรมภายในงานมากมาย” ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กล่าวเชิญชวน