นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของเขื่อนวชิราลงกรณ และโรงเรียนรอบบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ จาก อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี รวม 26 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 73,000 บาท โดยมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประจำไม้ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ และตัวแทนโรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ , โรงเรียนบ้านปากลำปิล๊อก , โรงเรียนบ้าน ห้วยเขย่ง , โรงเรียนบ้านไร่ป้า , โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านวังผาตาด , โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

         ต่อมา นายไววิทย์ แสงพานิชย์ มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ไม้แบดพร้อมลูกขนไก่ ไม้ปิงปองพร้อมลูกปิงปอง รวมเป็นเงิน 32,912 บาท ให้กับตัวแทนโรงเรียนบริเวณรอบเขื่อน จำนวน 8 โรงเรียน และมอบปฏิทิน กฟผ. ประจำปี 2561 ให้กับตัวแทนโรงเรียน โดยมีนายสุรพล กองแก้ว หัวหน้ากองบริหารเขื่อนวชิราลงกรณ และนายสม ขุมโมกข์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมมอบ ณ อาคารที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561