เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ กฟผ. ให้กับประชาชนทั่วไป

         นายพงศธร สว่างเนตร หัวหน้ากองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ภายในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560

         จากนั้นช่วงค่ำ นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ได้นำชมร้านนิทรรศการซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และภายในงานยังจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านพลังงาน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจของ กฟผ. และเขื่อนสิริกิติ์ การจัดแสดงพันธุ์ปลาท้องถิ่นลำน้ำน่าน และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องเหล็กตัดหัวเสา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ในงานมหกรรมการแสดงผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย รวมไปถึงกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์