นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา กฟผ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่12 มกราคม 2561 เวลา 01.26 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณประเทศเมียนมา ขนาด 5.9 ห่างจากเขื่อนภูมิพลทางทิศตะวันตก ประมาณ 324 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 469 กิโลเมตร และห่างจากเขื่อนสิริกิติ์ทางทิศตะวันตก ประมาณ 474 กิโลเมตร

         สำหรับแผ่นดินไหวครั้งนี้ มีรายงานความรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง ซึ่งไม่มีรายงานความเสียหาย และไม่มีผลกระทบต่อเขื่อนภูมิพล เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. โดยเจ้าหน้าที่ กฟผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเขื่อนแล้ว พบว่ามีสภาพมั่นคงปกติ ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย