กระทรวงพลังงานยืนยันไม่ลดบทบาท กฟผ. และ ปตท. พร้อมให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งดูแลเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

         เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีข่าวการลดบทบาท กฟผ. และ ปตท.

         นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ไม่มีนโยบายลดบทบาท กฟผ. และ ปตท. ซึ่งทั้ง กฟผ. และ ปตท. มีบทบาทสำคัญยิ่งทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งมีบทบาทร่วมกันรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยืนยันว่าไม่มีนโยบายแยกท่อส่งก๊าซ สายส่งไฟฟ้า รวมถึงสถานี LNG และโรงไฟฟ้าหลักที่จำเป็นในการสร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ โดยจะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง ส่วนการผลิตไฟฟ้าและการจัดหาก๊าซที่นอกเหนือจากที่จำเป็นสำหรับความมั่นคงแล้ว จะเปิดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในระบบที่มีการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

         สำหรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ได้มอบหมายให้ สนพ. ศึกษาทบทวน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยสัดส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าหลักของ กฟผ. และการจัดหาก๊าซธรรมชาติโดย ปตท. ที่จำเป็นต่อความมั่นคง ให้เป็นไปตามผลการศึกษาที่จะมีการดำเนินการอย่างรอบคอบต่อไป

         “ขอย้ำว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายลดบทบาทของ กฟผ. และ ปตท. ไม่เพียงเท่านั้น กฟผ. และ ปตท. ต้องร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ” รมว.พลังงาน กล่าว

         ด้าน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. จะร่วมมือกับ ปตท. เพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงาน โดยประสานศักยภาพด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ความสามารถทางธุรกิจในทุกด้านต่อไปในอนาคต