028.jpg

20180130 PRE01 01

         กฟผ. เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ชุดแรก “Smile ENGY Smart EGAT” เพียงกดเพิ่มเป็นเพื่อนกับ EGAT LINE Official Account ในแอพลิเคชั่น LINE เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ จาก กฟผ. เตรียมดาวน์โหลดความน่ารัก สดใสของ ‘ENGY’ มาสคอต กฟผ. พร้อมกัน 30 มกราคม นี้

          นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การสื่อสารในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารมากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ซึ่งมีความทันสมัย เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มทุกวัย กฟผ. จึงได้จัดทำ EGAT LINE Official Account ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใกล้ชิดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวและเป็นประโยชน์กับประชาชน รวมถึงเรื่องราวและกิจกรรมดี ๆ ของ กฟผ. พร้อมเตรียมเปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ชุดแรก ในชื่อชุด “Smile ENGY Smart EGAT” เพื่อใช้เป็นสื่อในการสื่อสารภาพลักษณ์ของ กฟผ. ให้เป็นที่จดจำ

20180130 PRE01 02

         สำหรับสติกเกอร์ไลน์ชุดนี้ ได้นำเอามาสคอต กฟผ. ‘ENGY’ หุ่นยนต์กึ่งมนุษย์อัจฉริยะ ที่มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีและพลังงาน มีความรับผิดชอบ พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคม มาเป็นสื่อเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานของ กฟผ. ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การจดจำอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ขององค์กร ตามวิสัยทัศน์ ‘นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า’

         “Smile ENGY Smart EGAT” จะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีในวันที่ 30 มกราคม เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีอายุการใช้งาน 90 วันนับจากวันที่ดาวน์โหลด โดยมีให้เลือกใช้มากถึง 16 แบบ สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอพลิเคชั่น LINE เพียงกดเพิ่มเป็นเพื่อนกับ EGAT LINE Official Account โดยพิมพ์ @EGAT ในช่องค้นหาเพื่อน หรือหากมี Official Account ของ กฟผ. อยู่แล้ว สามารถกดลิงค์ดาวน์โหลดในหน้าแชท หรือสแกน QR code จากหน้า Facebook : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพียงเท่านี้ก็สามารถมีสติกเกอร์ไลน์สุดน่ารัก สดใสของ ENGY และติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ กฟผ. ข้อมูลเรื่องไฟฟ้า และเรื่องราวเพื่อสังคมดี ๆ ได้ก่อนใคร