ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของอังกฤษ หรือ U.K. National Grid ประกาศผู้ชนะการประมูลตลาดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย(Capacity market) ประจำปี 2561-2562 อีก 5,700 เมกะวัตต์ ร้อยละ 83 ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เมื่อรวมกับการประมูลรอบที่ผ่านมา ทำให้มีกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่ายปีนี้รวมกว่า 53,300 เมกวัตต์ กว่าร้อยละ 90 เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์

20180207 ART01 01

         ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้ากำลังผลิต 10 เมกะวัตต์ของบริษัท NEC Energy Solutions ในเมือง Cleator ประเทศอังกฤษ

 

         ตลาดไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย(Capacity market) ของอังกฤษคืออะไร

         จากการทีอังกฤษส่งเสริมการผลิตพลังงานคาร์บอนต่ำ(Low carbon electricity) โดยเฉพาะพลังงานลมซึ่งมีความไม่แน่นอน จนอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อไฟฟ้าดับและราคาค่าไฟพุ่งขึ้นสูงขึ้น ดังนั้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา อังกฤษจึงได้จัดตั้งตลาดไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย(Capacity market) โดยการประมูลและทำสัญญาล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันการมีกำลังผลิตสำรองที่มั่นคงและค่าไฟฟ้าไม่แพง ควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการจ่ายไฟฟ้าในช่วง 4 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มของเดือน พ.ย. – ก.พ. ซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาว

20180207 ART01 02

         ตลาดไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่ายอังกฤษ มีการประมูลและทำสัญญาล่วงหน้า 4 ปี(T4) และประมูลเพิ่มเติมในแต่ละปี(T1) เพื่อเป็นหลักประกันว่า จะมีไฟฟ้าในช่วงหน้าหนาวและมีราคาไม่แพง

         ตลาดไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย จะเป็นการประมูลและทำสัญญากับโรงไฟฟ้าที่สามารถสั่งการจ่ายไฟฟ้าได้ทันที โดยอาจเป็นโรงไฟฟ้าที่หยุดอยู่แต่สั่งเดินเครื่องได้รวดเร็ว หรือเป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องในระบบอยู่แล้วและสามารถเพิ่มกำลังผลิตได้ ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล นิวเคลียร์ และระบบเก็บกักพลังงานหรือแบตเตอรี่ รวมทั้งสายส่งเชื่อมโยงจากต่างประเทศ(Interconnectors)

         ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อังกฤษได้จัดการประมูลไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่ายเพิ่มเติมสำหรับปี 2561 – 2562(การประมูล T1) 5,780 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่าย ที่ประมูลไปแล้ว 47,000 เมกะวัตต์(ในการประมูล T4 ที่ผ่านมา) จึงเป็นกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่ายสำหรับปี 2561 – 2562 รวมกว่า 53,000 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่หรือเกินกว่าร้อย 90 เป็นกำลังผลิตจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และนิวเคลียร์

20180207 ART01 03

         กำลังผลิตสำรองพร้อมจ่ายถึงปี 2565 รวม 53,310 เมกะวัตต์ ที่มา UK National Grid

 

         ผลการประมูลกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่ายปี 2561 – 2562 พลังงานฟอสซิลร้อยละ 83

         ผลการประมูลตลาดไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย (capacity market auction) สำหรับจ่ายไฟฟ้าปี 2561- 2562 ของอังกฤษ ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการทำสัญญากำลังผลิตไฟฟ้าอีก 5,780 เมกะวัตต์ การประมูลจบลงด้วยราคาซื้อขายไฟฟ้าที่ศูนย์ควบคุมต้องจ่ายให้บริษัทไฟฟ้า เมื่อสั่งการให้เดินเครื่องกำลังผลิตพร้อมจ่าย ที่ 6 ปอนด์ต่อกิโลวัตต์ต่อปี

         หากพิจารณาจากประเภทเชื้อเพลิงของการประมูลในปีนี้ จะพบว่า โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติประมูลได้กำลังผลิตพร้อมจ่ายในสัดส่วนที่มากที่สุด คือ ร้อยละ 75.55 หรือ 4,368 เมกะวัตต์ รองลงมาเป็นถ่านหิน ร้อยละ 7.57 หรือ 437.8 เมกะวัตต์ และมาตรการ demand-side response (ผู้แปล - การจ่ายเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง) ในสัดส่วนร้อยละ 7.45 หรือ 430.5 เมกะวัตต์

20180207 ART01 04

         ด้านระบบเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ มีโครงการทั้งหมด 16 โครงการที่สามารถชนะประมูลกำลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่าย คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.69 หรือ 97.501 เมกะวัตต์ ใน 16 โครงการนี้ รวมถึงโครงการแบตเตอรี่เก็บพลังงานของบริษัท Foresight Group จำนวน 2 โครงการ คือ Port of Tyne กำลังผลิต 7.47 เมกะวัตต์ และ Nevendon กำลังผลิต 2.13 เมกะวัตต์ นอกจากนั้นยังมีโครงการแบตเตอรี่เก็บพลังงาน Glassenbury กำลังผลิต 8.53 เมกะวัตต์ และโครงการ Cleator กำลังผลิต 2.13 เมกะวัตต์ ของบริษัท NEC ES ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ มีบริษัท Twin Oaks Solar Farm ประมูลได้กำลังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่ายไป 4.71 เมกะวัตต์

         จากผลการประมูลไฟฟ้าสำรองพร้อมจ่าย ที่พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 และแบตเตอรี่ ร้อยละ 2 ขณะที่ถ่านหินยังคงมีสัดส่วนร้อยละ 8 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 75 ทำให้นาย James Court หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและกิจการภายนอก แห่ง REA ออกมาแสดงความเห็นให้รัฐบาลทบทวนนโยบายพลังงาน โดยเฉพาะประเด็นที่จะไม่มีการลงทุนกับพลังงานหมุเวียนหลังจากปี 2564

20180207 ART01 05

         เปรียบเทียบการใช้แหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ผลิตไฟฟ้าของประเทศอังกฤษ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และ 2560

http://www.mygridgb.co.uk/february-2017/

         อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศอังกฤษ ก๊าซยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้ามากที่สุด โดยใน 1 ปี มีเพียงแค่ 2 วันเท่านั้น ที่ลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าก๊าซ และมีประมาณ 23 วัน ที่พลังงานหมุนเวียนรวมกันทั้งหมดสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าก๊าซ

         อังกฤษยังคงเดินหน้าสนับสนุนระบบเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ซึ่งมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้สนับสนุนเงินทุน 42 ล้านปอนด์ให้สถาบัน Faraday ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เก็บพลังงาน และล่าสุด บริษัท NEC ES ดำเนินการติดตั้งแบตเตอรี่เก็บพลังงานกำลังผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ที่เมือง Glassenbury และ Cleator แล้วเสร็จ

 

         แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

         ข้อมูลจาก UK Capacity Market Auction results draw criticism over lack of renewables

         https://www.pv-magazine.com/2018/02/02/uk-capacity-market-auction-results-draw-criticism-over-lack-of-renewables/ 

https://www.emrdeliverybody.com/Capacity%20Markets%20Document%20Library/T-1%20Provisional%20Results%20Report.pdf

https://www.emrsettlement.co.uk/about-emr/capacity-market/