ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนจากโครงการ Move World Together ที่ส่งเข้าประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 คว้า 9 เหรียญรางวัล พร้อม 1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศในหมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่ง วช. ในฐานะเลขานุการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัย และเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ โดยปีนี้มีผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากนักประดิษฐ์นานาชาติ ร่วมจัดแสดงจำนวน 23 ประเทศ 29 องค์กร กว่า 360 ผลงาน และมีนักประดิษฐ์เข้าร่วมงานมากกว่า 800 คน

         ทั้งนี้ เยาวชนในโครงการ Move World Together ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ระดับมัธยมศึกษา 9 ผลงาน ใน 3 หมวด ได้แก่ หมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร และหมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับเหรียญทอง 1 รางวัล เหรียญเงิน 3 รางวัล และเหรียญทองแดง 5 รางวัล พร้อมรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ดังนี้

         1. หมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ผลงานพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้รับ 1 เหรียญทอง และถ้วยรางวัลชนะเลิศในหมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงานฯ ซึ่งถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นการนำรางวัลเหรียญทองมาแข่งกันอีกทีเพื่อมอบรางวัลชนะเลิศในหมวดเดียวกัน และ 2 เหรียญทองแดงจากผลงานจักรยานปั่นตัดใบไม้ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง และผลงานกากชาดับกลิ่น โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ จังหวัดสตูล

         2. หมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน จากผลงาน ถ้วยแกะก้อนยางออกง่าย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลงานเจลแต้มสิวจากสารสกัดผิวส้มเกลี้ยง โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ผลงานสารย่อยสลายตอซังข้าว โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม และ 1 เหรียญทองแดง จากผลงานเครื่องหยอดเมล็ดมันแกวอัตโนมัติ โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม

         3. หมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ได้รับ 1 เหรียญทองแดง จากผลงานเครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ผลงานเครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกฯ ดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา

         สำหรับโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสำนึกรับผิดขอบต่อชุมชนและสังคม และลงมือคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือขุมชนและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาผลงานของเยาวชนในโครงการฯ สามารถคว้ารางวัลต่างๆ มากมาย เป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ