ยินดีต้อนรับสู่หอเกียรติคุณ กฟผ.

20180214-MIS01-00.jpg

ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 โซน ได้แก่
1. เกียรติใต้ร่มพระบารมี

2. เกียรติประวัติอันภาคภูมิ

3. เกียรติคุณแห่งผู้นำ

4. เกียรติยศแห่งความภูมิใจ

5. เกียรติเกริกไกรสู่สากล

6. เกียรติเกื้อกูลสังคม

 

โปรดตอบแบบสอบถามผ่าน QR Code

20180214-MIS01-07.jpg

https://goo.gl/forms/XEovSx3g9YbYoJzy1

 

          หอเกียรติคุณ กฟผ. แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของ กฟผ. และคุณูปการสานประโยชน์สู่แผ่นดิน พร้อมเปิดให้ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชมผลงานที่ กฟผ. ได้สร้างขึ้น ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ณ อาคาร ท.100 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ กฟผ. วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

20180214-MIS01-08.jpg

          นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารหอเกียรติคุณ กฟผ. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหาร กฟผ. มีมติให้มีการปรับปรุงหอเกียรติคุณ กฟผ. โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการบริหารหอเกียรติคุณ กฟผ. ซึ่งมีรองผู้ว่าการกิจการสังคม เป็นประธาน และประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ บัดนี้งานปรับปรุงดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเปิดผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ณ อาคาร ท.100 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20180214-MIS01-09.jpg

20180214-MIS01-10.jpg

          นายศานิต นิยมาคม กล่าวต่อไปว่า หอเกียรติคุณจะเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงเกียรติประวัติของ กฟผ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชมผลงานที่ กฟผ. ได้สร้างขึ้น ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาขององค์การ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กฟผ. และรวบรวมรางวัลทรงเกียรติต่างๆที่ กฟผ. ได้รับ อันจะสร้างความภาคภูมิใจต่อผู้ปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกชื่นชมต่อผู้พบเห็น โดยมีแนวคิดในการออกแบบให้สามารถเข้าชมและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามยุคสมัย รวมทั้งใช้สื่อที่มี Interactive ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ โดยแต่ละโซนจะมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างน่าสนใจ ช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจไปพร้อมๆ กับความเพลิดเพลิน

20180214-MIS01-07.jpg

          สำหรับหอเกียรติคุณ กฟผ. ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 โซน ได้แก่
1. เกียรติใต้ร่มพระบารมี นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ในจักรีวงค์ทุกพระองค์ที่มีต่อ กฟผ. โดยจัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้การดูแลของ กฟผ. ทั้งเขื่อนพระนาม โรงไฟฟ้าที่ทรงเปิด และโรงไฟฟ้าในพระราชดำริ
2. เกียรติประวัติอันภาคภูมิ จัดแสดงประวัติของ กฟผ. ใน 4 ยุค ได้แก่ ยุคก่อร่างสร้างตัว ยุคเร่งรัดพัฒนา ยุคก้าวสู่สากล รวมไปถึงยุคพัฒนาสู่ความยั่งยืน
3. เกียรติคุณแห่งผู้นำ นำเสนอทำเนียบผู้ว่าการ กฟผ. ทั้ง 13 ท่าน พร้อมชมผลงานที่สำคัญของผู้ว่าการแต่ละท่าน
4. เกียรติยศแห่งความภูมิใจ มีการเก็บรวบรวมรางวัลต่างๆ ไว้ เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลThailand Energy Award รางวัล Thailand Coal Award รางวัล ASEAN Coal Award และรางวัลที่ กฟผ. เคยได้รับมาในอดีต
5. เกียรติเกริกไกรสู่สากล นำเสนอความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และประเทศพันธมิตร ผ่านความร่วมมือด้านพลังงาน
6. เกียรติเกื้อกูลสังคม นำเสนอ CSR เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและข้อมูลความสัมพันธ์ของ กฟผ. กับชุมชนโดยรอบ เช่น โครงการปลูกป่า กฟผ. โครงการชีววิถี โครงการแว่นแก้ว โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

20180214-MIS01-07.jpg

“ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมหอเกียรติคุณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าของ กฟผ. ที่ได้ร่วมสร้างคุณูปการสานประโยชน์สู่แผ่นดิน โดยหอเกียรติคุณ กฟผ. จะเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคาร ท.100 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ กฟผ.” ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกล่าวเชิญชวน