ด้วยคุณสมบัติหนึ่งของพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ที่มีข้อจำกัดเรื่องความไม่เสถียร วันใดไม่มีแสงแดด ก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ แต่ข้อจำกัดนี้กำลังจะหมดไปด้วยการพัฒนาระบบเก็บกักพลังงาน หรือ แบตเตอรี่ ตัวอย่างที่ชัดเจน ในสหรัฐอเมริกากำลังเกิดขึ้นแล้ว

         บริษัท Arizona Public Service (APS) และ First Solar สองบริษัทชั้นนำด้านพลังงานหมุนเวียน กำลังจะติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 50 เมกะวัตต์ เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เขตทะเลทราย และจ่ายไฟฟ้าให้กับชาวแอริโซนา ในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการใช้ไฟสูง โครงการนี้จะทำให้รัฐแอริโซนา ซึ่งมีแสงอาทิตย์เฉลี่ย 300 วันต่อปี เป็นรัฐที่มีระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการออกแบบระบบเก็บพลังงานสำหรับโครงการนี้ คำนึงถึงอนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์และระบบเก็บพลังงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟในช่วงที่มีความต้องการสูง

20180221 ART01 01

https://www.pv-magazine.com/2018/02/13/aps-first-solar-to-install-arizonas-largest-battery-system/

         แบตเตอรี่เก็บพลังงาน 50 เมกะวัตต์จะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟกว่า 12,500 ครัวเรือนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยบริษัท First Solar ผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการ ซึ่งจะมีการติดตั้งฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ 65 เมกะวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ด้วย

         บริษัท APS ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัท First Solar เพื่อจะนำไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟเมื่อมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่เกิดคลื่นความร้อนในรัฐแอริโซนา จนทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 48 องศา

         การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่เก็บพลังงาน จะช่วยให้บริษัท First Solar และ APS สามารถเก็บพลังงานในช่วงที่พระอาทิตย์ส่องแสงไว้ในแบตเตอรี่ และจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟได้ ในตอนที่พระอาทิตย์ตกดิน ในเวลาบ่าย 3 โมงถึง 2 ทุ่ม ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง

20180221 ART01 02

พนักงานบริษัท First Solar กำลังติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
https://www.bizjournals.com/phoenix/news/2018/02/12/aps-first-solar-building-big-solar-battery-storage.html

         ปัจจุบัน APS มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฟฟ้ามากกว่า 1 ล้านแผง มีระบบแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 3 แห่ง และในอนาคตในช่วง 15 ปีนี้ ยังมีแผนจะติดตั้งแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าเพิ่มอีก รวมกำลังผลิต 500 เมกะวัตต์

         ทั้งนี้ การดำเนินการติดตั้งแบตเตอรี่จะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟได้ในปี 2564 โดยจะติดตั้งในพื้นที่ติดกับโรงไฟฟ้า Redhawk ของบริษัท APS

         สำหรับประเทศไทย การคิดค้นระบบเก็บกักพลังงาน (Energy Storage) เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยคิดค้น เพื่อให้การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า มีความเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถคิดค้นได้ในแต่ละช่วงเวลา

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก APS, First Solar Partner on Arizona’s Largest Battery Storage Project
http://www.powermag.com/press-releases/aps-first-solar-partner-on-arizonas-largest-battery-storage-project/