20180305-MIS01-01

20180305-MIS01-02

          วันนี้ (5 มีนาคม 2561) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร กฟผ. นำโดยนายศุภชัย ปิตะสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายพงษ์เทพ เจริญวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ - ปฏิบัติการ นายพฤฒินาถ ปทุมวงศ์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา และหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ร่วมให้การต้อนรับ