กฟผ. จัดกิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อเบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE” ในประเภทเสื้อเชิ้ตองค์การ กฟผ. และเสื้อผ้าทำงานทั่วไป ชิงโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท

20180312-MIS01-01

          นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ. ได้จัดกิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อเบอร์ 5 สำหรับองค์การ กฟผ. และเสื้อผ้าสำหรับใส่ทำงานในชีวิตประจำวัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE” คือ การใช้พลังงานน้อยแต่ก็ดูดีได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและรณรงค์การใช้เสื้อเบอร์ 5 ซึ่งเป็นเสื้อที่มีคุณสมบัติไม่ยับง่าย ไม่ต้องรีด อันจะเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเบื้องต้นมีแนวคิดนำผลงานที่ชนะเลิศในประเภทเสื้อเชิ้ตองค์การ กฟผ. มาผลิตเป็นเสื้อจริง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการใช้เสื้อเบอร์ 5 จากภายในองค์การ หากคำนวณจากจำนวนคน กฟผ. ที่มีประมาณ 22,000 คน ใส่เสื้อเชิ้ตองค์การ กฟผ. ที่เป็นเสื้อเบอร์ 5 หนึ่งวันต่อสัปดาห์ ก็จะสามารถ ลดพลังงานได้ถึง 200,000 หน่วยต่อปี ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 100 ตันต่อปี และหากคิดเป็นจำนวนเงินสามารถประหยัดเงินไปได้กว่า 800,000 บาทต่อปี

          สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าประกวดนั้น เป็นนักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. โดยไม่จำกัดอายุหรือเพศ จะมาเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบทีมก็ได้ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ 1. เสื้อผ้าเบอร์ 5 สำหรับองค์การ กฟผ. เป็นเสื้อเชิ้ตองค์การ ของ กฟผ. ชาย และหญิง อย่างละ 1 ชุด โดยให้ใช้สีหลัก คือ สีเหลืองและสีขาว ส่วนสีตกแต่งเป็นสีน้ำเงินและสีแดง 2. เสื้อผ้าเบอร์ 5 สำหรับ ใส่ทำงาน โดยเป็นเสื้อผ้าที่ประชาชนทั่วไปสามารถใส่ทำงานในชีวิตประจำวัน ดูดี ทันสมัย มีความเหมาะสมในโอกาสต่างๆ ชาย และหญิง อย่างละ 1 ชุด ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบองค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ผ้าพันคอ หมวก กระเป๋า เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในคอนเซ็ปต์ที่ต้องการนำเสนอ สำหรับในส่วนของเกณฑ์การตัดสินนั้น จะแบ่งเป็นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 130,000 บาท ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์เงินรางวัลสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเท่านั้น

          “การประกวดในครั้งนี้ นอกจากจะเชิญชวนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ก็สามารถออกไอเดียและส่งเข้ามาประกวดได้เช่นกัน และเชิญชวนมาร่วมกันกดถูกใจให้กับแบบเสื้อที่เราชื่นชอบในช่วง Popular Vote ทาง Facebook ในระหว่างวันที่ 10 – 17 เมษายน 2561 อีกทั้งขอเชิญมาร่วมชมและเชียร์ผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงาน ซึ่งจะเป็นการเดินแบบแสดงผลงานได้ในวันที่ 18 เมษายน 2561” นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร กล่าว

20180312-MIS01-02

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมผลงานในรูปแบบไฟล์ภาพ .jpg หรือ .png เท่านั้น โดยจัดส่งผลงานออกแบบประเภทละ 2 ชุด (ชาย 1 ชุด หญิง 1 ชุด) พร้อมไอเดียแนวคิดการออกแบบและวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นงานที่ออกแบบมาที่เว็บไซด์ www.broadcastthai.com/EgatCreativitySpark ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : ประกวดออกแบบเสื้อผ้า กฟผ. หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2248-2000 ต่อ 166 หรือ 089-893-3419 (ในเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.) หรือที่แผนกร้านค้าสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า เบอร์โทร 0-2436-8293