บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานปี 2560 มีกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ จำนวน 9,268 ล้านบาท

20180307 MIS01 01

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ได้แถลงผลการดำเนินงานปี 2560 ในการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst’s Briefing) ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 9,268 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วจำนวน 111 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.21 โดยสัดส่วนของกำไรมาจากภายในประเทศร้อยละ 49 และต่างประเทศร้อยละ 51

20180307 MIS01 02

          สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา EGCO มีกำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสูงกว่าปีที่ผ่านมา ยกเว้นในไตรมาสที่ 1 และ 4 ที่มีกำไรสุทธิต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยในไตรมาสที่ 4 กำไรสุทธิต่ำกว่าปีแล้ว เนื่องจากโรงไฟฟ้า BLCP มีการทำ Major Overhaul ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้ต่อทุน (D/E ratio) ของ EGCO ได้ลดลงจากปีก่อนที่ 1.39 เท่าเหลือ 1.31 เท่า โดยเงินกู้ยืมรวมทุกสกุลเงินลดลงจากไตรมาสที่ 3/2560 จำนวน 2,925 ล้านบาท เหลือ 98,705 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุผลให้ EGCO คาดว่าจะมี การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2560 อีกจำนวน 3.50 บาทต่อหุ้น จากที่เคยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 3.50 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2560 เท่ากับ 7 บาทต่อหุ้น

          สำหรับโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในปี 2562 คาดว่าจะมีโครงการที่เดินเครื่อง เชิงพาณิชย์ (COD) อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ San Buenaventura ในประเทศฟิลิปปินส์ และโครงการ Xayaburi ใน สปป.ลาว โดยโครงการเหล่านี้มีการดำเนินการก่อสร้างใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ ส่วนในปี 2565 คาดว่าจะมีโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เข้าระบบอีก 1 โครงการ คือ โครงการ Nam Thuen 1 ใน สปป.ลาว ซึ่งการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย โดยโครงการทั้งหมดจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น 544.3 เมกะวัตต์