การที่เกาหลีใต้ตัดสินใจหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอายุใช้งานมากกว่า 30 ปี เป็นการชั่วคราวนาน 3 เดือน เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมทางอากาศ ในเวลาเดียวกับที่มีการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนหนึ่งเพื่อซ่อมบำรุงตามแผน ส่งผลให้ต้องนำเข้าน้ำมันเตาเพิ่มขึ้นมหาศาล เพื่อให้มีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการ

20180323 ART01 01

         เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ (South Korea's Trade Ministry)ประกาศจะหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงเก่าจำนวน 5 โรง กำลังผลิตรวม 2,320 เมกะวัตต์ ที่เดินเครื่องมานานมากกว่า 30 ปี ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการรณรงค์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอากาศของรัฐบาล แต่แผนดังกล่าวกับให้ผลในทางตรงกันข้ามกับที่คาดหวังไว้ เพราะเป็นช่วงเดียวกับที่มีการหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนหนึ่งเพื่อซ่อมบำรุงตามแผน และเป็นฤดูหนาวที่สภาพอากาศหนาวจัดทำให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าและเครื่องทำความร้อนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทผลิตไฟฟ้าต้องเผาไหม้น้ำมันเตาจำนวนมาก เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอ

         เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดเป็นลำดับ 4 ของเอเชีย จึงต้องนำเข้าน้ำมันเตาเพิ่มสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับกำลังผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หายไป โดยในเดือนมีนาคมที่ยังไม่สิ้นสุดเดือน เกาหลีใต้นำเข้าน้ำมันเตาไปแล้ว 200,000 ตัน จากเดิมในเดือนกุมภาพันธ์มีการนำเข้าน้ำมันเตาทั้งหมด 92,000 ตัน และมีการคาดการณ์ว่าเฉพาะในไตรมาสแรกของปี 2561 เกาหลีใต้จะนำเข้าน้ำมันเตารวมทั้งหมด 417,000 ตัน มากกว่าปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 28 และยังมากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณการนำเข้าน้ำมันเตาทั้งหมด 660,000 ตันในปี 2560 ด้วย

         แม้วัตถุประสงค์ที่เกาหลีใต้ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงที่ใช้งานมานานมากกว่า 30 ปีเป็นการชั่วคราว เพื่อลดการปล่อยมลภาวะทางอากาศ แต่ข้อมูลจาก U.S. Commission for Environmental Cooperation ระบุว่าการเผาไหม้น้ำมันเตาก่อให้เกิด ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจก และโลหะเป็นพิษต่าง ๆ

20180323 ART01 02

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของเกาหลีใต้
https://asia.nikkei.com/Business/Trends/Shift-in-South-Korea-energy-policy-brings-boon-for-LNG

         ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีบริษัทไฟฟ้า 2 แห่ง ได้แก่ Korea East-West Power และ Korea Western Power ที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันเตาเสริม ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของฤดูร้อนและฤดูหนาวปัจจุบัน เกาหลีใต้ใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 นิวเคลียร์ร้อยละ 30 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือเป็นน้ำมันและพลังงานหมุนเวียน

         นอกจากน้ำมันเตาที่ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นแล้ว เกาหลีใต้ยังต้องนำเข้าเชื้อเพลิงอื่น ๆ เพิ่มด้วยเช่นกัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า เมื่อมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กว่าครึ่งอยู่ในช่วงปิดซ่อมบำรุง หนึ่งในเชื้อเพลิงนั้นคือก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม มีปริมาณการนำเข้าเกือบ 12 ล้านตัน มากกว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ร้อยละ 1.5

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

- RPT-S.Korea fuel oil imports soar as coal, nuclear plants shut
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL3N1QW3SW

- Korea's coal plant shutdowns may back fire in the short term
http://asian-power.com/power-utility/news/koreas-coal-plant-shutdowns-may-back-fire-in-short-term

- South Korea eyes suspending 2.3GW coal-fired plants
http://asian-power.com/regulation/news/south-korea-eyes-suspending-23gw-coal-fired-plants