20180321-CSR01-01

20180321-CSR01-02

20180321-CSR01-03

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ร่วมโครงการปลูกป่าแลกข้าว ปีที่ 6 ประจำปี 2561 ณ วัดแสนทอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนปลายน้ำ ได้มอบความเอื้ออาทรและตอบแทนคนต้นน้ำ ที่คอยดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และมีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรในลุ่มเจ้าพระยา โดยการนำข้าวสาร เงินสนับสนุน และสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจในการดูแลผืนป่า มีการดำเนินงาน ประสานงาน ติดตามผลตลอดทั้งปีโดยคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พร้อมกันนี้ ทางคณะคนต้นน้ำได้จัดพิธีสืบชะตาหลวง ให้คนกลางน้ำ และคนปลายน้ำ ได้รับความเป็นสิริมงคลในชีวิต