20180327 PRE01 01

         นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนซ้าย) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 โดยมี นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (คนขวา) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จากการบริหารงานเขื่อนภูมิพล กฟผ. ตอกย้ำกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพทั้งต่อองค์กร ประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยนับเป็นรางวัลที่ 5 ของ กฟผ. หลังจากเคยได้รับรางวัลองค์กรคุณภาพ จากการบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในปี 2556 และ 2558 โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าน้ำพอง ในปี 2559