20180327 PRE02 01

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สภ.แม่เมาะ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่คาดว่าอาจมีผู้สูญหายจากเหตุดินสไลด์ด้วยเครื่องมือตรวจหาวัตถุใต้ผิวดิน และอำนวยความสะดวกครอบครัวผู้สูญหายร่วมสังเกตการณ์ พร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ราษฎร ต.บ้านดง เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจในการดำเนินงานของ กฟผ.

         เมื่อวานนี้ (26 มีนาคม 2561) นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้เข้าสำรวจบริเวณจุดที่ต้องสงสัยว่า อาจมี ผู้สูญหายจากเหตุดินสไลด์เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา โดย กฟผ. ได้นำเครื่องมือตรวจวัตถุใต้ผิวดิน หรือ GPR (Ground Penetration Radar) เข้าทำการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้สูญหาย และเชิญหน่วยราชการ อบต.บ้านดง และสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์

         สำหรับช่วงเช้าของวันเดียวกัน รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ยังได้เดินทางไปที่ทำการ อบต.บ้านดง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ดินสไลด์ รวมถึงเรื่องความคืบหน้าของการเตรียมการเพื่ออพยพราษฎร ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ ส่วนการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรกำลังจัดเตรียมสาธารณูปโภคที่จำเป็น อาทิ ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้พร้อมรองรับครัวเรือนที่จะย้ายไปอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและจะทยอยย้ายราษฎรเข้าไปอยู่ได้ภายในปีหน้า

         “ทันทีที่ได้ทราบข่าวเรื่องมีคนสูญหายในช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดเหตุดินสไลด์ กฟผ. มีความห่วงใยและไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามค้นหาแต่ก็ยังไม่พบ กฟผ. ตระหนักดีถึงความรักความห่วงใยของครอบครัว ผู้สูญหาย และยืนยันว่าจะช่วยค้นหาอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุด

         ส่วนเรื่องการอพยพราษฎรบ้านดง ได้เร่งเตรียมพื้นที่ที่จะอพยพไปอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรองรับราษฎรที่จะย้ายไป ซึ่งจะทยอยเข้าอยู่ได้ในปีหน้า แต่ทั้งนี้ ราษฎรมีความประสงค์จะย้ายไปพร้อม ๆ กัน กฟผ. รับจะประสานส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ราษฎรขอต่อไป" รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าว

20180327 PRE02 02

20180327 PRE02 03

20180327 PRE02 04

20180327 PRE02 05

20180327 PRE02 06