กฟผ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน พร้อมรับโล่องค์กรสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยปีนี้ ผลการปิดไฟ 1 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 2,002 เมกะวัตต์ มากกว่าปีที่ผ่านมา

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมงานกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018)” ซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) : FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้ขึ้นรับโล่ในฐานะเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่ ในงานดังกล่าวยังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิลปินดาราและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์พระราม 9 กรุงเทพฯ

         สำหรับงานกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018) ประเทศไทยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งจัดพร้อมกันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยได้ทำการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละเมือง เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้มีการปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ ณ สถานที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ 1. พระบรมมหาราชวัง 2. วัดอรุณราชวราราม 3. เสาชิงช้า 4. สะพานพระราม 8 และ 5. ภูเขาทอง วัดสระเกศ ซึ่งภายในดังกล่าวนั้น กฟผ. โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้ายังได้ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงาน รวมถึงวิธีการใช้งานและการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

         ทั้งนี้ ผลจากการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 2,002 เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 6,198 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการลดใช้ไฟฟ้าลงได้ 7,863,635 บาท นอกจากนี้ยังสามารถคิดเป็นปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,026 ตัน ซึ่งการจัดงานในปีนี้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งลดการใช้ไฟฟ้าได้ 1,953 เมกะวัตต์