20180418 PRE01 01

         กฟผ. ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ชิงเงินรางวัลกว่า 130,000 บาท มุ่งเป้ารณรงค์ให้ใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 อย่างหลากหลาย โดยเริ่มภายในองค์กร กฟผ. พร้อมขยายผลสู่หน่วยงานพันธมิตรและองค์กรทั่วไป

         วันนี้ (18 เมษายน 2561) นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร กฟผ. และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ประกอบการเสื้อผ้าเบอร์ 5 ร่วมงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ กล่าวว่า เสื้อผ้าเบอร์ 5 เป็นเสื้อผ้าที่ผ่านมาตรฐาน Cool Mode และมาตรฐานความเรียบ รวมถึงเกณฑ์และข้อกำหนดของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ทำให้ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด โดยในปี 2561 กฟผ. ได้ร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่มาตรฐานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 และส่งเสริมการติดฉลากเบอร์ 5 ในเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดถัก (เสื้อยืดโปโล เสื้อคอกลม) และชนิดทอ (เสื้อเชิ้ต สูท เดรส) เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นมา

         สำหรับการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ในครั้งนี้ จะช่วยขยายผลและเพิ่มทางเลือกในการสวมใส่เสื้อผ้าเบอร์ 5 อย่างหลากหลาย จุดประกายให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเบอร์ 5 ในท้องตลาดมากขึ้น โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชุดสำหรับองค์กร กฟผ. และชุดทำงานทั่วไป ภายใต้แนวคิด “LESS IS MORE” โดยมีนิสิต นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานร่วมประกวดทั้ง 2 ประเภท รวม 39 ทีม และได้มีการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายประเภทละ 10 ทีม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเสื้อผ้าเบอร์ 5 ในการสนับสนุนผ้าและ การตัดเย็บชุดให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วย

         เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม ที่มาและแนวคิดการออกแบบ ความสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน และตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย สำหรับผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 มีดังนี้

20180418 PRE01 02

ประเภทชุดสำหรับองค์กร กฟผ.

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน Sporty โดย นายเกรียง ศิริเลิศวิมล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงาน The Great Symbol โดย น.ส.รวิสา ชูฤกษ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ผลงาน Think Eat Save โดย นายนคร บังเมฆ
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน De Stijl โดย นายศุภฤกษ์ วงศ์ประสิทธิ์ และนายสรวิชญ์ บุตรโยจันโท และ ผลงาน Flashlife โดย นายนนทชัย ไกรคง
  • รางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงาน The Great Symbol โดย น.ส.รวิสา ชูฤกษ์

20180418 PRE01 03

ประเภทชุดทำงานทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน Stripe โดย นายอรรถวิโรจน์ ทองทิพย์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงาน Hummingbirds โดย นายกฤษณะ มะกรูดอินทร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ผลงาน Organic Freecut โดย น.ส.ธนาสินีย์ ธีรโชติภักดี
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน Sporty โดย นายเกรียง ศิริเลิศวิมล และ ผลงาน I’m With Nature โดย นายนคร บังเมฆ
  • รางวัล Popular Vote ได้แก่ The Voux Couture โดย นายธนบดี หินซุย

         ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และรางวัล Popular Vote ประเภทละ 10,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก กฟผ.

         อนึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปี 2561 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้วจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้วประมาณ 338 ล้านดวง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศลงได้ประมาณ 4,540 เมกะวัตต์ และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 15.4 ล้านตัน

20180418 PRE01 04

20180418 PRE01 05

20180418 PRE01 06

20180418 PRE01 07