010.jpg

20180515 PRE03 01

         นางสาวดวงอักษร ใจดี นักยกลูกเหล็กจากนครสวรรค์ ทุบสถิติประเทศไทยและคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทประชาชนหญิง รุ่นมากกว่า 90 กิโลกรัม จัดขึ้นโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกน้ำหนักไทยสู่เวที การแข่งขันในระดับสากล ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 – 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา