กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับ จ.ลำปาง ขอเชิญชวนนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ในวันอาทิตย์นี้ 5 สิงหาคม 2561 กับทัศนียภาพของเส้นทางวิ่งที่สวยงามท่ามกลางอากาศเย็นสบาย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายนนี้

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ จ.ลำปาง รับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของ กฟผ. แม่เมาะ ที่นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศตั้งตารอ ด้วยความท้าทายของสนามแข่งขัน ความสวยงามของทัศนียภาพตลอดเส้นทางวิ่ง ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ทำให้ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นจุดหมายที่นักวิ่งทั้งขาประจำและหน้าใหม่จะพลาดไม่ได้ โดยในปี 2561 นี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการยกระดับการแข่งขันให้มีการวัดสถิติที่แม่นยำและทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ระบบชิพจับเวลา โดยเปิดรับการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และไมโครมาราธอน

         ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักวิ่งในประเภทฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน ทางเว็บไซด์เท่านั้น ส่วนประเภทไมโครมาราธอนสามารถสมัครได้ที่สถานที่จัดงานในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 อีกทั้งนักวิ่งสามารถตรวจสอบผลสถิติของตนได้ทางออนไลน์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันและสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 22 มิถุนายน 2561 ทาง www.maemoh-halfmarathon.com

         สำหรับรางวัลการแข่งขัน แบ่งเป็น ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ผู้ชนะเลิศวิ่งฮาล์ฟมาราธอนประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไปชายและหญิง (Overall) จะได้รับ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำลอง) โดยผู้ที่ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกันจะได้สิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทาน (ใบจริง)

         ประเภทชาวไทยทั่วไป และนักวิ่งนานาชาติผู้ชนะแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยเกียรติยศ ชาย 5 รางวัล และหญิง 5 รางวัล สำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละกลุ่มอายุ ได้แก่ ชาย ลำดับที่ 1 - 5 และหญิง ลำดับที่ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวัล และสำหรับผู้เข้าเส้นชัยในเวลา 3 ชั่วโมง จะได้รับเหรียญที่ระลึก

         ประเภทมินิมาราธอน สำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล และสำหรับผู้เข้า เส้นชัยในเวลา 1.30 ชั่วโมง จะได้รับเหรียญที่ระลึก ประเภทไมโครมาราธอน สำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

         นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ รางวัลเงินสด สำหรับสถานศึกษาภายในอำเภอแม่เมาะที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1 – 5 รางวัลเงินสดสำหรับสถานศึกษาภายนอกอำเภอแม่เมาะที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1 – 5 ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่อายุมากที่สุด ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และของที่ระลึกสำหรับนักวิ่งแต่งกายแฟนซี