กฟผ. เขื่อนภูมิพล จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่

20180518 MIS02 01

          นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. นายบุญส่ง พ่อค้าทอง อดีตกรรมการ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน และสื่อมวลชน ที่ได้เดินทางมาร่วมงาน ครบรอบ 54 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ บริเวณพลับพลาสันเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

          ในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 1,001,054 ตัว และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีพิธีมอบทุนการศึกษา ทั้งจากทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี ทุนนายบุญส่ง พ่อค้าทอง ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 58 ฯลฯ รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท รวมถึงการสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตาก เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับปล่อยลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ ส่งเสริมอาชีพประมง สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงแจกจ่ายให้กับองค์กร หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ สำหรับนำไปปล่อยในลำน้ำ เป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป โอกาสนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. เขื่อนภูมิพล กับกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ระวาน รวมทั้งได้มีการร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และทำพิธีเปิด “โครงการท่าปุยตกโมเดล” ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านท่าปุยตก การจัดกิจกรรมครบรอบ 54 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลในอดีต รวมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านผลิตไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ ตลอด 54 ปีที่ผ่านมา โดยตระหนักเสมอว่าเขื่อนภูมิพลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนโดยพร้อมที่จะสนับสนุน สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม และชุมชนให้เจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนตลอดไป