การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย โดยฝ่ายขนส่งให้ความช่วยเหลือเรือเอกชนที่ประสบเหตุน้ำเข้าเรือ ซึ่งจอดอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จากเหตุดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิต – มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย

20180518-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายขนส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายโกวิท บัวสถิตย์วงศ์ หัวหน้าแผนกเรือขนส่งพัสดุและอุปกรณ์ กองขนส่งทางน้ำ ได้รับแจ้งจากนายโกศล สุคนธสิงห์ ช่างระดับ 7 และนายณรงค์ คงคาลัย ช่างชำนาญการระดับ 4 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่ดูแลเรือ กฟผ. 105 ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายบรรจบ วงศ์อนันต์ ผู้ควบคุมเรือโชคอำนวย ซึ่งเป็นเรือของเอกชนที่จอดอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ. นนทบุรี ซึ่งประสบเหตุน้ำเข้าเรือที่บริเวณใบจักรเป็นจำนวนมาก จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการเอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยสูบน้ำออก แต่เนื่องจากน้ำเข้าในเรือมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำออกได้ทัน จึงได้ใช้เชือกรัดพยุงเรือไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เรือจมลง พร้อมกับได้แจ้งประกาศให้ชาวเรือที่สัญจรอยู่บริเวณใกล้เคียงทราบว่ามีเรือประสบอุบัติเหตุในบริเวณนั้นและขอให้ลดความเร็วของเรือลงเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นและป้องกันความเสียหายของเรือ

20180518-CSR01-02

          หลังจากนั้น ได้มีการแจ้งไปที่บริษัทเจ้าของเรือเพื่อทราบ พร้อมนำเรืออีกลำมาช่วยเหลือและสามารถกู้เรือได้สำเร็จในเวลาต่อมา โดยมีเรือจากกรมเจ้าท่าได้เข้ามาตรวจสอบและซักถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นกับทางผู้ควบคุมเรือโชคอำนวย ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ที่เสียชีวิต แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือเจ้าหน้าที่ของเรือโชคอำนวย ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการเหยียบกระจกหน้าเรือที่แตกขณะช่วยกู้เรือ ซึ่งเจ้าหน้าที่เรือ กฟผ. 105 ได้ช่วยทำการปฐมพยาบาลให้ในเบื้องต้น

          จากเหตุการณ์ครั้งนี้ นายบรรจบ วงศ์อนันต์ ผู้ควบคุมเรือโชคอำนวย ได้ขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ และมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยังได้รับการชื่นชมจากผู้บริหารฝ่ายขนส่ง รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ทุกคน นอกจากนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าคน กฟผ. พร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม และประชาชน อย่างเต็มที่ทุกเวลาโดยไม่เลือกปฏิบัติ