เขื่อนนเรศวร

ที่ตั้งโครงการ

เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บนแม่น้ำน่าน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นเขื่อนทดน้ำ (Diversion Dam) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 16 เมตร ระดับสันเขื่อน 52.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความยาว 156 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำมีประตูควบคุม จำนวน 5 บาน อาคารโรงไฟฟ้าที่ กฟผ.ดำเนินการอยู่ฝั่งขวาของ Closure Dam เขื่อนนเรศวร

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำ 19,549 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 5,626 ล้าน ลบ.ม./ปี

อ่างเก็บน้ำ

ระดับเก็บกักปกติ 47.80 ม.รทก.
ระดับเก็บกักต่ำสุด 45.00 ม.รทก.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ 20.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุใช้งาน 8.20 ล้าน ลบ.ม.

อาคารระบายน้ำล้น

ประเภท โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูควบคุม (Radial Gate)
จำนวนประตูระบายน้ำ 5 บาน
ขนาดบานระบาย (กว้าง x สูง) 12.50 x 7.60 เมตร
ระดับน้ำทางระบายน้ำ 40.00 ม.รทก.
อัตราระบายน้ำสูงสุด 1,600.00 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนปิดลำน้ำเดิม

ประเภท เขื่อนดินถมแกนดินเหนียว
ระดับสันเขื่อน 52.50 ม.รทก.
ความสูง 15.50 เมตร
ความยาว 180 เมตร

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภท โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว 38 เมตร
ความกว้าง 19 เมตร
สูงจากพื้นดิน 31 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้งต่อเครื่อง 8 เมกะวัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี 43.03 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

พฤษภาคม 2561