×

Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เขื่อนนเรศวร

ที่ตั้งโครงการ

เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บนแม่น้ำน่าน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นเขื่อนทดน้ำ (Diversion Dam) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 16 เมตร ระดับสันเขื่อน 52.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความยาว 156 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำมีประตูควบคุม จำนวน 5 บาน อาคารโรงไฟฟ้าที่ กฟผ.ดำเนินการอยู่ฝั่งขวาของ Closure Dam เขื่อนนเรศวร

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำ 19,549 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 5,626 ล้าน ลบ.ม./ปี

อ่างเก็บน้ำ

ระดับเก็บกักปกติ 47.80 ม.รทก.
ระดับเก็บกักต่ำสุด 45.00 ม.รทก.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ 20.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุใช้งาน 8.20 ล้าน ลบ.ม.

อาคารระบายน้ำล้น

ประเภท โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูควบคุม (Radial Gate)
จำนวนประตูระบายน้ำ 5 บาน
ขนาดบานระบาย (กว้าง x สูง) 12.50 x 7.60 เมตร
ระดับน้ำทางระบายน้ำ 40.00 ม.รทก.
อัตราระบายน้ำสูงสุด 1,600.00 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนปิดลำน้ำเดิม

ประเภท เขื่อนดินถมแกนดินเหนียว
ระดับสันเขื่อน 52.50 ม.รทก.
ความสูง 15.50 เมตร
ความยาว 180 เมตร

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภท โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว 38 เมตร
ความกว้าง 19 เมตร
สูงจากพื้นดิน 31 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้งต่อเครื่อง 8 เมกะวัตต์
จำนวน 1 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี 43.03 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

{gallery}plants-dams/dam-naresuan{/gallery}

พฤษภาคม 2561