เขื่อนเจ้าพระยา

ที่ตั้งโครงการ

         เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำ (Diversion Dam) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีระดับน้ำเก็บกักปกติ 16.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่องระบายน้ำควบคุมด้วยประตูระบายบานโค้งกว้าง 12.5 เมตร สูง 7.5 เมตร รวม 16 ช่อง พร้อมเขื่อนดินปิดลำน้ำเดิมยาว 263.5 เมตร สูง 16 เมตร สำหรับอาคารโรงไฟฟ้าที่จะใช้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก อยู่บริเวณลำน้ำเดิมฝั่งซ้ายของตัวเขื่อนเจ้าพระยา

 

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า 

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 119,000 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ปี 2525-2543) 23,480 ล้าน ลบ.ม./ปี
ปริมาณน้ำนองสูงสุด 6,440 ลบ.ม./วินาที

 

อ่างเก็บน้ำ

ระดับเก็บกักปกติ 16.5 ม.รทก.
ระดับเก็บกักสูงสุด 18.0 ม.รทก.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ 144.7 ล้าน ลบ.ม.

 

อาคารระบายน้ำล้น

ประเภท โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูควบคุม (Radial Gate)
จำนวนประตูระบายน้ำ 16 บาน
ขนาดบานระบาย (กว้าง x สูง) 12.50 x 7.50 เมตร
ระดับน้ำทางระบายน้ำ 40.00 ม.รทก.
ความสามารถระบายน้ำ 3,200 ลบ.ม./วินาที

 

เขื่อนปิดลำน้ำ

ประเภท เขื่อนดินถมแกนดินเหนียว
ระดับสันเขื่อน 19 ม.รทก.
ความสูง 16 เมตร
ความยาว 263 เมตร

 

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภท โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว 40.5 เมตร
ความกว้าง 24 เมตร
สูงจากพื้นดิน 37.4 เมตร

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตไฟฟ้าต่อเครื่อง 6 เมกะวัตต์
จำนวน 2 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี 61.75 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

 

พฤษภาคม 2561