×

Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

ที่ตั้งโครงการ

         เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีต ความสูง 75 เมตร ความยาว 681 เมตร อาคารโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. จะใช้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของเขื่อนแควน้อยบริเวณท้ายน้ำของ River Outlet

 

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำ 4,254 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 1,449 ล้าน ลบ.ม./ปี

อ่างเก็บน้ำ

ระดับเก็บกักปกติ 130.00 ม.รทก.
ระดับเก็บกักต่ำสุด 90.00 ม.รทก.
ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ 769 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนปิดลำน้ำเดิม

ประเภท เขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีต
ความสูง 75 เมตร
ความยาว 681 เมตร

อาคารโรงไฟฟ้า

ประเภท โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว 30.5 เมตร
ความกว้าง 33.4 เมตร
ความสูง 14.2 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์
กำลังผลิตติดตั้งต่อเครื่อง 15 เมกะวัตต์
จำนวน 2 เครื่อง
ระบบส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี 146.6 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

 

{gallery}plants-dams/dam-kwaenoi{/gallery}

พฤษภาคม 2561