อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ชี้การดำเนินของบริษัทรับเหมาช่วงก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านผู้บริหารระดับสูงของ GE เข้าพื้นที่ MMRP1 ทบทวนการทำงานครั้งใหญ่

         นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ภายหลังการเข้าตรวจสอบกรณีวิศวกรจากบริษัท Eversendai S-Con (ESE) ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะทดสอบอุปกรณ์ Gas to Gas Heater ของระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (FGD) ของ MMRP1 เบื้องต้นผลการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้บริษัทควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทํางานให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

         นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวถึงมาตรฐานความปลอดภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “กฟผ.แม่เมาะ มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่อุปสรรคที่พบคือในบางครั้งสาธารณชนไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริง จึงทำให้เกิดความตระหนก ส่วนหนึ่งที่อุตสาหกรรมจังหวัดเข้าสำรวจพื้นที่ MMRP1 ในวันนี้ เนื่องจากต้องการทราบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่พบปัญหาในการทำงาน แต่เป็นเรื่องของการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ และจะได้เกิดความมั่นใจ ในการทำงานระหว่าง กฟผ. และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

         ทั้งนี้ ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ มีผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเข้าตรวจสอบพื้นที่ นายอติชาติ โซวจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความปลอดภัยของ MMRP1 และบริษัทผู้รับเหมาโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับบริษัท General Electric (GE) ซึ่งดูแลบริษัทผู้รับเหมาหลักทั้งหมด ได้ส่งผู้บริหารระดับสูงจากประเทศฝรั่งเศส ลงพื้นที่โครงการฯ เพื่อพูดคุย อบรมพนักงาน และทบทวนการทำงานครั้งใหญ่ รวมทั้งเชิญนักจิตวิทยามาพูดคุยกับพนักงานทุกคนเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

         ด้านบริษัท Eversendai S-Con (ESE) ซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัด ได้แจ้งไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น รวมถึงรับผิดชอบอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเข้าเมือง ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณีที่ญาติต้องการเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศบ้านเกิดด้วยตนเอง โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิต่างๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ส่วนบริษัทผู้รับเหมาหลัก คือ The Consortium consisting of Alstom Power system SA, Alstom (Thailand) Ltd. and Marubeni Corporation หรือ AMC อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม