กฟผ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 kV บางสะพาน 2 – สุราษฎร์ธานี 2 พร้อมทำกิจกรรม CSR “สร้าง สู่ความยั่งยืน” ณ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) จังหวัดชุมพร

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานก่อสร้างระบบโครงข่าย ไฟฟ้า 500 kV บางสะพาน 2 – สุราษฎร์ธานี 2 ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเมื่อระบบแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบส่งพลังงานไฟฟ้าระหว่างภาคกลางและภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทีมงาน กฟผ. ยังได้ร่วมกิจกรรม CSR “สร้าง สู่ความยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเลิศพรชัย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการนำเสนอโครงการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนโรงอบแห้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และการสาธิตวิธีทำตะไคร้หอมไล่ยุง