สภาพอากาศลมสงบในช่วงระยะเวลา 7 วันเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2561 ส่งผลให้กังหันลมทั่วประเทศอังกฤษได้แต่ยืนนิ่งๆ และผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าร้อยละ 2 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งประเทศ นับได้ว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้น้อยที่สุดในรอบ 2 ปี การพยากรณ์อากาศยังระบุด้วยว่าสภาพลมสงบจะยังดำเนินต่อไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้

         การขาดแคลนพลังงานลมที่เกิดขึ้น เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและพึ่งพาไม่ได้ของพลังงานประเภทนี้ ด้านผู้สนับสนุนการใช้พลังงานลมให้ความเห็นว่า ต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เพื่อช่วยให้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานลมตอบความต้องการใช้ไฟได้อย่างราบรื่น

         กรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษระบุว่า สภาพความกดอากาศสูงทั่วประเทศเป็นผลให้ลมสงบในช่วงระยะนี้ โดยเป็นเรื่องปกติที่จะเจอช่วงเวลาที่ลมสงบ แต่ความผิดปกติคือ สภาพอากาศที่ไม่มีลมพัดในครั้งนี้ กินระยะเวลานานเกินไป

20180611 ART01 01

สภาพอากาศที่ลมสงบในช่วงระยะเวลา 7 วัน ส่งผลให้กังหันลมทั่วอังกฤษได้แต่ยืนนิ่ง ๆ ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าร้อยละ 2 ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งประเทศ

20180611 ART01 02

กราฟแสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าของอังกฤษตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

         เมื่อปี 2560 อังกฤษผลิตไฟฟ้าจากพลังงานได้มากถึงร้อยละ 15 ซึ่งมากกว่าถ่านหินถึง 2 เท่า แต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 พลังงานลมในอังกฤษผลิตไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 1.1 โดย ณ เวลา 10.00 น. กังหันลมทั่วประเทศผลิตไฟได้แค่ 300 เมกะวัตต์เท่านั้น ซึ่งเลวร้ายไม่ต่างจากวันเสาร์ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้เพียงร้อยละ 2.6

         ด้วยนโยบายพลังงานของอังกฤษที่ต้องการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี 2560 อังกฤษจึงสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้มากกว่าถ่านหินถึง 2 เท่า และในช่วงที่มีลมแรงเมื่อเดือนมีนาคม 2561 อังกฤษสามารถผลิตไฟฟ้าจากลมได้ถึงหนึ่งในสาม (ร้อยละ 35.7) ของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ตามมาด้วยก๊าซ ที่ผลิตไฟฟ้าได้ในสัดส่วนร้อยละ 20.3 ส่วนพลังงานนิวเคลียร์และถ่านหินผลิตไฟฟ้าได้ในสัดส่วนร้อยละ 17.6 และร้อยละ 12.9 ตามลำดับ

20180611 ART01 03

กราฟแสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 – 6 มิถุนายน 2561 โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2561 อังกฤษสามารถผลิตไฟฟ้าจากลมได้สูงสุด เป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสาม

20180611 ART01 04

กราฟแสดงปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของอังกฤษช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2561 โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 พลังงานลมในอังกฤษผลิตไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 1.1

         ปกติในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ พลังงานลมเคยผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณมาก สูงถึง 14,300 เมกะวัตต์ หากเมื่อเข้าฤดูหนาว อังกฤษยังต้องเจอสภาพอากาศลมสงบลักษณะนี้ จะเป็นผลเสียร้ายแรงกับระบบไฟฟ้าของอังกฤษที่พึ่งพาพลังงานหมุนเวียนสูง

         หนทางแก้ไขของอังกฤษในเงื่อนไขของความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก คือต้องพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อจะได้เก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงลมพัดแรงไว้ใช้ในเวลาที่ไม่มีลมพัด พร้อมกับต้องพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อย่างพลังงานจากคลื่นและกระแสน้ำให้พึ่งพาและทดแทนได้ เมื่อเจอสภาพอากาศที่ไม่มีแสงอาทิตย์ หรือลมไม่พัด เช่นนี้

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก Britain Becalmed: Turbines across the UK are at a STANDSTILL after wind 'disappears' for a week causing a two-year low in electricity production
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5812811/Wind-turbines-standstill-wind-disappears-thew-UK.html