กฟผ. จัดพิธีขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 4 โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3 – 4 เข้าระบบ เพื่อทดสอบอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 4 โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคอง ชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3 - 4 เข้าระบบ เพื่อทดสอบอย่างเป็นทางการ โดยมีนายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เป็นประธานในพิธี รวมทั้งผู้แทนจากบริษัท Voith Hydro Shanghai และ Voith Hydro GmbH ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญา เข้าร่วมงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

         นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า จุดเด่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ คือ การใช้พลังงานน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3 - 4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ที่สามารถเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงได้เป็นอย่างดี ซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ที่ กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาและนำศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

         โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3 - 4 เป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต เครื่องละ 250 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 500 เมกะวัตต์ ในระยะที่ 1 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและขนานเครื่องเข้าระบบไปแล้วเมื่อปี 2545 โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 ภายในประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 3 และเครื่องที่ 4 ขนาดกำลังการผลิต เครื่องละ 250 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิต 500 เมกะวัตต์ ปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 88.77 โดยกำหนดแล้วเสร็จและคาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

         ทั้งนี้ เมื่องานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง รวม 1,000 เมกะวัตต์ เทียบเท่ากับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้