20180622 ART03 01

 

         ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ระบบเก็บพลังงานด้วยอากาศเหลว (liquid air energy storage – LAES) ความจุ 5 เมกะวัตต์/15 เมกะวัตต์-ชั่วโมง สำหรับระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในเมืองบิวรี่ ซึ่งติดกับเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เริ่มทดลองใช้งานเป็นครั้งแรก

 

         ศาสตราจารย์ John Loughhead ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์แห่งกระทรวงธุรกิจ พลังงานและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม (BEIS) แห่งประเทศอังกฤษ ได้ทำพิธีเปิดใช้งานระบบเก็บพลังงานด้วยอากาศเหลว หรือ LAES อย่างเป็นทางการ โดยโครงการนี้พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท Highview Power บริษัทผู้พัฒนาระบบเก็บพลังงาน และ Viridor บริษัทพลังงานหมุนเวียนและรีไซเคิล

 

          ศาสตราจารย์ John Loughhead กล่าวว่า “การนำเทคโนโลยีระบบเก็บพลังงานมาใช้ ช่วยสร้างความมั่นใจว่าอังกฤษจะสามารถใช้พลังงานที่สะอาด มั่นคง ในราคาไม่แพง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ”

 

       เทคโนโลยีเก็บพลังงานด้วยอากาศเหลว หรือการเก็บอากาศในรูปของเหลว เป็นกระบวนการทำให้อากาศเย็นลงจนมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนสถานะอากาศ จากก๊าซเป็นของเหลว และเมื่อจะนำพลังงานที่เก็บไว้มาใช้ อากาศเหลวจะถูกทำให้ร้อนขึ้น เกิดการขยายตัวกลายเป็นก๊าซ มีการปล่อยพลังงานที่เก็บสะสมไว้ออกมา ไปหมุนกังหันไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟต่อไป

 

         โดยเมื่อเริ่มทดลองใช้งานระบบเก็บพลังงาน LAES เครื่องแรกนี้ พบว่าสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้บ้านเรือนขนาดมาตรฐานถึง 5,000 หลังเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และยังมีการคาดการณ์ด้วยว่า ระบบ LAES จะสามารถพัฒนาให้จ่ายไฟได้ถึงหลายร้อยเมกะวัตต์ เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ชานเมือง ทั้งในเมืองขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขึ้น

 

       ยิ่งไปกว่านั้น ระบบเก็บพลังงาน LAES จะยังสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากฟาร์มกังหันลมในท้องที่ เพื่อจ่ายไฟให้กับเมืองเล็กๆ ได้เป็นเวลาหลายวัน ไม่ใช่แค่เพียงไม่กี่ชั่วโมง

 

20180622 ART03 02

 

         เทคโนโลยีเก็บพลังงานด้วยอากาศเหลวนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (decentralized energy system) ซึ่งเน้นการพึ่งพาแหล่งพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าภายในท้องถิ่น ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าในระบบหลักในช่วงความต้องการสูงได้

 

         เทคโนโลยีนี้ยังช่วยตอบโจทย์ประเทศอังกฤษ ที่ต้องการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมๆ กับต้องรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาวด้วย

 

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร
ข้อมูลจาก World’s first grid-scale liquid air energy storage plant goes live
https://www.powerengineeringint.com/articles/2018/06/world-s-first-grid-scale-liquid-air-energy-storage-plant-goes-live.html